Kennis gekoppeld aan moraal is cruciaal, anderszins banaal

Via de media hebben wij mogen vernemen omtrent een schielijk bezoek van onze president aan onze Adek. Voorwaar is het te appreciëren dat zulk een hoogwaardigheidsbekleder ons wetenschappelijk instituut met een bezoek vereert. Het bezoek zou moeten aangeven dat er eerbied, sympathie en aandacht is voor het wetenschappelijke instituut en haar omgeving. Het is van wezenlijk belang dat regeringsautoriteiten aandacht schenken aan ons wetenschappelijk onderwijs, daar dit een katalysator functie vervult in ons streven om hoogwaardige ontwikkelingen te realiseren als ook te excelleren in het vooruitbrengen van land en volk. De universiteit en haar omgeving zullen zo maximaal mogelijk moeten worden gefaciliteerd om haar schakels op didactisch verantwoorde wijze de ruimte te bieden om waardige wetenschappelijk gestoelde prestaties te leveren. Willen regeringsautoriteiten betrouwbaar overkomen bij de universiteitsgemeenschap, dan is het van belang dat zij vertegenwoordigd worden door functionarissen met een schone lei. Het mee nemen van figuren die nog naar de bajes walen of van wie het publieksgeheim is dat corruptief en immoreel handelen hun karaktereigenschappen zijn, zou een beschimping zijn aan het adres van de universiteitsgemeenschap. Eveneens zal het uitgekozen moment van het afleggen van een bezoek de bedoeling van de bezoeker in twijfel kunnen trekken. Het zou kunnen worden bestempeld als populistisch en hypocriet. Het is absoluut niet vreemd als een gedurfde persoon bekend met de aard van de bezoeker, de getoonde attentie ervaart als een aanslag op zijn intelligentie. De kennis omtrent de handelingen tegenover universiteitsstudenten en docenten in de beginjaren tachtig zal de wijze van ervaren stimuleren. Evenzo het feit dat “Brokobakka” is ingepikt door dezelfde persoon voor privégebruik, terwijl een universiteitsstudent met zijn scriptie inzake het gebied bezig was en met de NV Mets en “Stipris” plannen werden uiteengezet om afgeleid van de resultaten van het onderzoek zaken in praktijk te brengen en daarmede het ecotoerisme een boost te geven. Natuurlijk zal er altijd respect moeten worden getoond voor vooraanstaande functies, maar het leveren van commentaar op de bemensing is absoluut een noodzaak als voorzorg voor verloedering. Er zijn weinig landgenoten die durven de realiteit aan te kaarten, het blijkt dat zij schijnbaar uit angst de kwaliteit hebben toegeëigend om situaties fleurig te portretteren. Onze studenten moeten in positieve zin worden gemotiveerd en niet zoals een over het paard getilde figuur “trots aangeeft een “limieter” te zijn geweest. Het is niet wenselijk om tijdens de speech het “Sranan Tongo” te bezigen en laagwaardige politieke podiummentaliteit te tonen. De afkeuring heeft niets te maken met “uit de hoogte doen”, het is slechts om het verschil uit te maken en het universitaire niveau van handelen te bewaken. Politici dienen het niveau van het volk op te trekken en niet het moraal te doen vertrekken! Aan de studenten wordt gevraagd om meer aan zelfreflectie te doen en te werken aan verbetering van hun schrijf- en spraakvaardigheid in het bijzonder betreffende het Nederlands en Engels. Dit zal van pas komen bij het schrijven van de thesis, de afstudeer presentatie en de sollicitatie. Tijdens de studie is het van belang om niet uit het hoofd te leren, maar de materie te visualiseren en analyseren. Het aanleren van sociale vaardigheden, de wijze van zichzelf doen overkomen (gedragingen en handelingen) en een correcte onbevreesde mondigheid verdienen voorkeur. Een oprechte opstelling, het toepassen van waarden en normen, het gebruik maken van academische kennis, onderlinge samenwerking zonder etnische discriminatie en in goede communicatie is de sleutel tot succes. Leve de republiek Suriname!
P.s Desi, houd toch eens op met het bij tij en ontij noemen van de “goede man daarboven”, fijn dat je niet hebt gezongen “ai Sranan” en “Ye dosti”, maar pas op dat je niet weg gevaagd wordt door de volgende bezoeker die met geld gaat strooien en aan de studenten meegeeft “yu mus de gangster tap Adek, I say so”! Heel serieus, je mag een etter misschien wel gebruiken voor partijpropaganda, maar besmeur het instituut van de woordvoerder van de president in hemelsnaam toch niet met een decadent!
Drs. Frits Lalay

error: Kopiëren mag niet!