Team onderzoek massagraf Mariënburg wil gesprek met dc Pollack

Het onderzoek naar het massagraf uit 1902 te Mariënburg, onder leiding van archeoloog Benjamin Mitrasingh, duurt voort. Mede op advies van de Stichting Hindoestaanse Immigratie (SHI), initiatiefnemer en projectdrager van het onderzoek, heeft, zo laat Mitrasing weten, zijn team zaterdag bij het commissariaat te Nieuw Amsterdam, een verzoek gedeponeerd voor een gesprek met de dc van Commewijne, Remy Pollack, over het onderzoek te Mariënburg.
‘Wij hebben dit gedaan op advies van onze ‘bazen’. Ons wensenpakket houdt in: zichtbaar afzonderen van ons onderzoeksgebied op Mariënburg, het huren van een kantoorruimte annex magazijn en een expo hal, wekelijkse extravergoeding van de veldwerkers, een vast maandelijks budget van ± SRD 10.000 voor alle veldbenodigdheden en onderhoud van het kantoor. Verder nog het aanschaffen van een laptop voor autocad, voorzieningen treffen voor de landmeetkundige indeling van het onderzoeksgebied, garanties bieden voor een onverstoorde arbeid, luchtfoto’s nu laten maken en de lijst van veldbenodigdheden die nu ook werkelijk aangeschaft moeten worden. Mitrasingh geeft aan dat, zij die belast zijn met dit project ‘zo zoetjes aan moe worden van het gehaal en getrek over dit onderzoek en van de ‘moedwillige tegenwerking’ van de heer Sjak Shie en nu ook van mw. Maureen Silos’.
Michael Sjak Shie is president-commissaris/projectdrager van de Surinaamse Cultuurmaatschappij Mariënburg (SCM). Destijds raakten Sjak Shie en Mitrasingh in conflict over plattegrondkaarten die nodig zijn voor het onderzoek. Sjak Shie zou niet de juiste kaarten hebben willen afstaan aan SHI. Sjak Shie had in eerste instantie geweigerd toestemming te geven om opgravingen te doen naar het massagraf op het terrein van de voormalige suikerplantage. Socioloog Maureen Silos, die de beschikking heeft over een perceel welke precies achter het fabriekscomplex van plantage Mariënburg ligt, eiste van de SHI een schadevergoeding van SRD 600.000 voor ‘schade’ ontstaan door graafwerkzaamheden verricht in het kader van het ‘Project massagraf Mariënburg’ door Mitrasingh op ‘haar’ terrein. Het onderzoeksteam van Mitrasingh groef proefkuilen voor het nemen van grondmonsters.
In het kader van de herdenking van 140 jaar Hindoestaanse immigratie op 5 juni 2013 werd door president Desi Bouterse in januari 2013 toestemming gegeven aan SHI voor het verrichten van opgravingen.

error: Kopiëren mag niet!