Ramadhin: ‘Deskundigen nodig voor ontwikkeling rijstsector op langer termijn’

Ramadhin.4
Ramadhin.1Hardeo Ramadhin gaf bij de presentatie van zijn boek “De historische ontwikkeling van de rijstbouw” aan dat de leiding van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij bemand moet worden met deskundigen en niet met mensen die geen weet van zaken hebben. Volgens de auteur zijn er deskundigen nodig om niet alleen de rijstsector verder te ontwikkelen, maar ook een beleid uit te stippelen op langer termijn. ‘Wees niet bang om incentives te geven aan de rijstboeren’, was de boodschap van Ramadhin aan het adres van de regering. Hij komt tot de conclusie dat de niet-agrariërs (vooral stedelingen) hun denken moeten veranderen en dat ze de rijstboeren met een andere kijk moeten benaderen. Ramadhin is van mening dat Suriname een behoorlijke bijdrage kan leveren aan de voedselvoorziening van het Caribische gebied indien de overheid bereid is maatregelen te treffen en als zij bereid is de volle ondersteuning te geven aan alle actoren die met de rijstbouw te maken hebben. Enkele van de maatregelen die de regering zou moeten treffen is het ontwikkelen van beleid om de kostprijs van rijst te verlagen en het afschaffen van de government take op benzine bestemd voor de rijstbouw. Daarnaast zou de regering de belastingen moeten afschaffen op inputs als machines, kunstmest, insecticiden en onderdelen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zou volgens de auteur ook op zoek moeten gaan naar afzetmarkten voor de rijstexporteurs.
‘Criminele rijstexporteurs’
Tijdens de boekpresentatie ging Ramadhin onder andere in op de ontwikkeling van de rijstsector in de periode 1895 tot heden. De auteur verdeelt de ontwikkeling van de rijstbouw in drie fasen. De eerste fase omvat de periode 1890 – 1930 waar men nog rijst moest importeren voor de Surinaamse consument. Rijst is vanaf het jaar 1918 het volksvoedsel van Suriname. De tweede fase gaat om de periode 1930 – 1950 waarbij Suriname geen rijst meer importeerde. In deze periode kwam ook de export goed op gang. De derde fase omvat de periode 1950 – heden. In deze periode werd Suriname een rijstexporterend land. Ramadhin ging ook in op de ontwikkeling van de primitieve rijstbouw naar de mechanische rijstbouw. Daarnaast behandelde Ramadhin ook de modus operandi van enkele ‘criminele rijstexporteurs’ binnen de rijstsector. Deze ‘criminelen’ hebben de rijstboeren voor grote geldsbedragen opgelicht. Hij hield zijn gehoor voor dat deze mensen vaker ‘gejast en gedast’ met grote auto’s komen opdagen. Ze weten de mooiste verhalen over de internationale ontwikkelingen te vertellen. De eerste twee jaren doen deze heren goede zaken, ze betalen op tijd en geven zelfs een voorschot als dat moet. Deze mensen hebben vaak tientallen stichtingen op hun naam en sommigen zijn zelfs fictief. Aan het einde van de rit slaan deze ‘criminelen’ hun slag en verdwijnen van de markt. Meestal hebben zij ook de beste juristen in het buitenland. De verwerkers van rijst zitten dan meestal met de handen in het haar, ze zijn radeloos omdat zij pas dan tot de ontdekking komen dat zij op een eenvoudige manier door hun eigen Nickeriaanse broeders zijn opgelicht. In samenwerking met de organisatie ‘Kenniskring’ vond de boekpresentatie op dinsdag 4 november plaats in het Lalla Rookh-gebouw.
Genaro Alpin

error: Kopiëren mag niet!