Raadslieden directrice Havo 2 beschikken nog niet over dossier

De raadslieden Oscar Koulen en Irene Asarfi-Lalji gaven gisteren aan kantonrechter Cynthia Valstein-Montnor te kennen dat zij niet over het dossier van de verdachte J.V., de ex-directrice van Havo 2, beschikten en zich hierdoor niet in voldoende mate hebben kunnen voorbereiden om hun cliënt op de juiste wijze juridisch bij te staan. De strafzaak werd daarom op hun verzoek uitgesteld naar 3 december. De verdachte was in juni aangehouden nadat de onderdirectrice tot de ontdekking kwam dat het saldo, welke de school op de bank had liggen, een te min had van meer dan SRD 33.815. Zij deed na de ontdekking aangifte en de politie van Geyersvlijt verwees de zaak naar de afdeling Fraude. Het geld was bestemd voor de bouw van leslokalen en aanschaf van schoolmateriaal. Uit het onderzoek is komen vast te staan dat de directrice zich mogelijk ook schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrifte. Zij zou de Hakrinbank hebben kunnen oplichten voor een bedrag van SRD 56.500. De politie zegt dat slechts twee personen bevoegd waren om het schoolgeld te lichten van de bank. De verdachte zou zonder medeweten van de andere persoon het geld hebben gelicht en ten eigen bate hebben aangewend. De directrice is voorlopig in vrijheid gesteld.
FR

error: Kopiëren mag niet!