Suriname niet ver van meest corrupte landen

Volgens een opiniepeiling gehouden door het wetenschappelijk bureau Idos in april en in de derde week van juni is gebleken dat 74 % van de geënquêteerden vindt dat de Surinaamse overheid corrupt is. Daarnaast vind men dat 72% van de regering en regeringstop corrupt is. Als wij dus kijken naar de corruptie-index van Transparency International op een schaal die loopt van 0 tot 10 zitten wij op 3.5. Als Suriname nog verder daalt, zal het in de rij staan van de meest corrupte landen in de wereld. Echter is ons land niet het enige land waar inwoners de regering als corrupt aanwijzen. Het pas verschenen rapport ‘Global States of Mind 2014’ van Gallup onderzocht hoe inwoners van verschillende landen tegenover hun regering aankijken. Het bedrijf deed daarvoor een beroep op een databank van opiniepeilingen uit 2013 in de betreffende landen. De twaalf landen die hierin hun regeringen het meest haten zijn Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Griekenland, Tsjechië, Moldavië, Pakistan, Peru, Roemenië, Costa Rica, Jamaica, Portugal en Spanje. Ook Nederland, die niet in de top 12 voorkomt, is niet ver achter. Volgens opiniepeilingen in het Europese land blijkt dat 43% van de mensen vindt dat corruptie hoogtij viert binnen de regering.
De regering van Bosnië-Herzegovina heeft de eer om de meest gehate regering ter wereld te zijn met slechts 8 procent van de inwoners die de regering steunt; 27 procent van de werkende bevolking heeft geen job en etnische spanningen blijven bijna 20 jaar na de oorlog de kop opsteken. Een deel van 91 % gelooft erin dat corruptie wijd verspreid is. In Jamaica bijvoorbeeld is 20% van de bevolking positief over de regering, maar gelooft 86% dat corruptie toch wijdverspreid is. Financiële problemen en economische instabiliteit hebben bijgedragen aan de slechte waarderingscijfers in Jamaica. Bijna 60 procent van de Jamaicanen zegt dat ze de voorbije 12 maanden niet genoeg geld had om voedsel te kopen en meer dan 15 procent was werkloos. Het is niet alleen moeilijk om een job te vinden, maar Jamaica heeft daarnaast te kampen met een hoge inflatie.
Volgens de Idos-opiniepeilingen gelooft 63.3% van de kiezers er niet in dat de NDP-plus-combinatie na winst bij de verkiezingen van 2015 iets aan de corruptie van de afgelopen tien jaar gaat doen; 60% ziet de VHP, NPS-plus-combinatie ook niet iets tegen de corruptie doen. Volgens het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties leeft in Suriname 15,5% van de bevolking van minder dan 1,25 US$ per dag. De CIA World Factbook schatte dat in 2002 70% van de bevolking onder de armoedegrens leefde. Verschillende parlementariërs, waaronder ook Radjkumar Randjietsingh, hebben vaker aangegeven dat de armoedegrens in Suriname in de afgelopen drie jaar met SRD 1.000 per maand is toegenomen. Dit betekent dat de grootste deel van de samenleving onder de armoedegrens leeft. Echter beweren de meeste assembleeleden van de coalitie dat armoede in Suriname is afgenomen. Er bestaan echter geen duidelijke cijfers hierover.
FR

error: Kopiëren mag niet!