Sonny Hira: ‘Dialoog en vreedzame overleg als oplossingsmodel voor geschil Israël-Jeruzalem’

De agressie van Israël in Jeruzalem neemt steeds toe. Palestijnse autoriteiten roepen de internationale gemeenschap op de agressie van Israël te stoppen. De voormalige ambassadeur van Suriname, Sonny Hira, geeft in een reactie aan dat Suriname er naar toe werkt om dit soort geschillen op vreedzame wijze langs de weg van dialoog tot een oplossing te brengen. Dit, met in achtneming van het recht op leven. Suriname heeft de staat Israël erkend, dus ook Jeruzalem.
Volgens Hira zal Suriname nooit de weg opgaan van geweld. ‘Wij staan primair en altijd ervoor dat door middel van dialoog en overleg geschillen tussen staten worden opgelost.’ De Verenigde Naties (VN) is het orgaan dat aangewezen is om geschillen tussen staten op te lossen, dus zal VN het voortouw moeten nemen met ondersteuning van verschillende staten om Israël en Palestina aan de tafel te krijgen. Het geschil moet op een vreedzame wijze het opgelost worden. Hira spreekt uit hoofde van zijn voormalig ambassadeurschap. ‘Dit is een algemeen standpunt, dat door elke vredelievende natie bewandeld zou moeten worden.’ Als enige oplossing ziet Hira dat er overleg wordt gepleegd tussen de leiders van Israël en Palestina om te komen tot een vreedzame en aanvaardbare oplossing. Dit geschil zal voorts door beide partijen geanalyseerd moeten worden met ondersteuning van deskundigen en experts van beide zijden. Daarnaast ook van onafhankelijke staten, historici en andere regeringsleiders.
Farzana Abdoel

error: Kopiëren mag niet!