Surinaamse Brouwerij presenteert eerste duurzaamheidsverslag in Suriname

Surinaamse bierDe Surinaamse Brouwerij NV bracht donderdag als eerste bedrijf in Suriname een duurzaamheidsverslag uit. Het verslag werd in ontvangst genomen door minister van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu, Michael Miskin. Volgens Miskin is zijn ministerie al jaren bezig duurzaam beleid te ontwikkelen en hanteren. Vooral als het aankomt op het gebied van arbeid. ‘Op het moment brengt de overheid reeds allerlei verslagen uit met betrekking tot haar uitvoeringsbeleid’, zegt Miskin. Dit is waarom hij niet kan zeggen dat het nu per se nodig is dat de diverse ministeries ertoe moeten overgaan ook duurzaamheidsrapporten uit te brengen. Hij juicht het initiatief van de Surinaamse brouwerij echter ten zeerste toe en hoopt dat het bedrijf het gevoerde beleid voortzet en als voorbeeld zal dienen voor andere bedrijven in Suriname.
Verantwoord omgaan met milieu, mens en maatschappij
De directeur van de Surinaamse Brouwerij, Rene Kruijt, gaf aan ‘net zo trots te zijn als een vader op zijn kinderen’, omdat het bedrijf niet alleen het brouwen van bier, maar ook het maatschappelijk verantwoord ondernemen met de gemeenschap kan delen. De Surinaamse Brouwerij brouwt uiteraard Parbo bier, maar is feitelijk deel van Heiniken NV. In het verslag is onder meer aangegeven op welke wijze het bedrijf tracht om op verantwoorde wijze om te gaan met de drie fundamenten bij het ondernemen, namelijk milieu, mens en maatschappij. Het bedrijf geeft aan dat zij terug wil geven aan de maatschappij op diverse manieren. In 2013 heeft zij dan ook SRD 250 000 geïnvesteerd in de Surinaamse maatschappij. Hierbij kan gedacht worden aan zaken als beurzen en stageplekken en lokale inkoop van grondstoffen. Onlangs heeft het bedrijf geïnvesteerd in een 2.3 miljoen Euro kostende afvalwaterzuiveringssysteem om zo ook aan duurzaam waterverbruik te kunnen doen. Ook is het bedrijf genderbewust en is tenminste 30% van het personeel vrouw. Daarnaast stimuleert de brouwerij verantwoord alcoholgebruik. In dit kader is tijdens de laatstgehouden Parbobier Nights steeds een 15 minuten durende water break toegevoegd. Hierbij krijgen de aanwezigen gratis water en worden ze uitgelegd waarom ze water moeten drinken. Ze worden bewust gemaakt van de gevaren van excessief alcoholgebruik. Het afgelopen jaar is er maar liefst 4 miljoen Euro geïnvesteerd in de Surinaamse Brouwerij. Het bedrijf biedt aan 158 mensen werk een heeft in 2013 een productie van bijna 190 00 HL geleverd.

error: Kopiëren mag niet!