Faculteit der Humaniora levert eerste gepromoveerde op

Eric Jagdew Humanoria 1
Eric Jagdew Humanoria 2
Eric Jagdew Humanoria 3Eric Jagdew is als eerste gepromoveerd van de Faculteit der Humaniora van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (Adek). Op woensdagavond heeft Jagdew in de Hervormde Kerk zijn thesis met succes verdedigd. Zijn thesis draagt de titel ‘Vrede te midden van oorlog in Suriname. Inheemsen, Europeanen, Marrons en Vredesverdragen 1667-1863’. Jagdew beantwoordde tijdens zijn verdediging alle vragen van zijn promotor tevens begeleider, professor Marten Schalkwijk, naar volle tevredenheid. Jagdew heeft gedurende zijn onderzoek de vredesonderhandelingen van 1769, die werden gesloten tussen harde en zwakke onderhandelaars, bestudeerd. Hij is tot de ontdekking gekomen dat door de vredesonderhandelingen de Marronstammen, namelijk de Saramaccaners, Aucaners en Matuariërs, een zekere mate van zelfstandigheid kregen binnen de samenleving.
Die zelfstandigheid moet volgens Jagdew relatief genoemd worden, omdat de Marrongemeenschappen onderling geen verbonden mochten sluiten en deze samenlevingen ook geen betrekkingen met vreemde mogendheden mochten aangaan. Met de nieuwe vredesverdragen van 1835 kwam formeel een einde aan de zelfstandigheid. De voormannen van deze gemeenschappen moesten daarbij een eed van trouw afleggen tegenover de gouverneur en werden zij vertegenwoordigers van de koloniale overheid in hun woongebieden. Dit was van weinig waarde voor de traditionele gezagsdragers bij de Inheemsen en Marrons, omdat zij sowieso te zeggen hadden in het binnenland.
De eerste wetenschapper met een doctorale bul in Humaniora, Eric Jagdew, zegt dat de meerwaarde van zijn proefschrift is dat hierin alle initiatieven voor vrede systematisch en chronologisch zijn beschreven. Dit, in tegenstelling tot eerdere historische onderzoeken. Jagdew heeft archieven bestudeerd en heeft aangegeven dat de meeste in Nederland zijn bewaard. In de thesis wordt er een vergelijking gemaakt tussen de zeventien-, achttien- en negentien-eeuwse vredesonderhandelingen en verdragen. Ook wordt er in de thesis beschreven wat de Inheemsen en Marrons tijdens de vredesonderhandelingen hebben gezegd en hoe zij zich hebben gedragen. Op basis van het jarenlange verblijf en relatieve zelfstandigheid willen de Inheemsen en de Marrons zeggenschap hebben op hun woon- en leefgebieden, zegt Jagdew. Volgens Schalkwijk is het proefschrift van Jagdew een belangrijk naslagwerk voor de Inheemse en Marron gemeenschap.
Farzana Abdoel

error: Kopiëren mag niet!