Nieuw Overlegorgaan Openbaar Groen

Minister Rabindre Parmessar van Openbare Werken heeft op dinsdag 28 oktober een nieuw Overlegorgaan Openbaar Groen geïnstalleerd. In oktober 2011 is het Overlegorgaan Openbaar Groen ingesteld waarin zitting hadden functionarissen van het directoraat Openbaar Groen en de Algemene Bond van Personeel Milieubeheer (ABPM). Dit overlegorgaan had tot taak de directie van het directoraat Openbaar Groen te adviseren in personele en vakbondsaangelegenheden.
De zittingsduur van het vorige overlegorgaan is verlopen op 1 november 2012. Voor een goede beleidsafstemming binnen het directoraat Openbaar Groen van het ministerie van Openbare Werken is het nodig dat op structurele wijze met de ABPM wordt gecommuniceerd. Daarom is besloten het Overlegorgaan wederom in te stellen voor de duur van een (1) jaar. De jurist Patrick Campagne is aangetrokken als externe deskundige en voorzitter van het orgaan.
Tijdens de installatie sprak de minister zijn vertrouwen uit in de persoon van Campagne. “Met uw knowhow geloven wij dat u capabel genoeg bent om de groep voor te zitten”, merkte de minister op. Ook bedankte de minister Campagne dat hij bereid gevonden is het werk op zich te nemen. Campagne hoopt op een goede samenwerking tussen het ministerie en het overlegorgaan.
Namens Openbaar Groen hebben zitting in het orgaan S. Tolud-Woelkens, H. Thijm, L. Griffith en B. Kalloe. Namens de ABPM zitten in het orgaan V. Schattevo, J. Blokland-Ramdin, A. Verwey en M. Sallons.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: