Rusland: ‘Leiding zal niet ervoor schromen acties te nemen tegen Kensenhuis indien nodig’

Delen van de NPS zijn niet blij met de gedragingen van parlementariër Patrick Kensenhuis uit het district Para. Gisteren verscheen een foto van hem in de krant waar hij prominent zitting neemt aan de ‘paarse tafel’. Hij werd op de gevoelige plaat vastgelegd tijdens de uitreiking van grondpapieren in het district Para. Rusland geeft in gesprek met Dagblad Suriname aan dat de structuren van Para hem hebben aangegeven dat er behoefte was om een vergadering te beleggen waarbij deze issue aan de orde gesteld zou worden. ‘Het is het democratisch recht van de structuren om van gedachten te wisselen indien de behoefte daartoe bestaat’, benadrukt Rusland. Hij geeft verder aan dat hij Kensenhuis ook heeft gevraagd bij die ontmoeting aanwezig te zijn, zodat hij ook zijn zijde van het verhaal kan doen.
Rusland geeft aan dat Kensenhuis als parlementariër van Para uitgenodigd was bij die activiteit. De NPS-voorzitter benadrukt evenwel dat hij niet lang terug een ‘heel lang’ onderhoud heeft gehad met Kensenhuis en dat hij niet de indruk heeft gehad dat er zaken spelen zoals die naar buiten worden gebracht. Hij heeft vooral de belangrijke functionarissen van de partij gevraagd om te letten op elke stap die zij nemen, omdat zaken soms anders geïnterpreteerd kunnen worden dan ze in werkelijkheid zijn. Hij vindt het jammer dat bij een activiteit als het uitreiken van grondpapieren aan burgers het accent zo zwaar wordt gelegd op politieke organisaties, waarbij vlaggen en kleuren van in dit geval de NDP vanuit de Staat worden gepresenteerd. Rusland benadrukt nogmaals dat partijbelangen door de leiding van de partij scherp in de gaten gehouden worden. Hij geeft verder aan dat indien de partij zulks nodig acht, zij niet ervoor zal schromen om acties te ondernemen. Men moet zich niet laten beïnvloeden door zaken die anders geïnterpreteerd worden dan ze in werkelijkheid zijn.
Genaro Alpin

error: Kopiëren mag niet!