Jogi zal Belfort wederom aan de tand voelen over aangekochte panden

VHP-parlementariër Mahinder Jogi zal de minister van Justitie en Politie, Edward Belfort, bij de komende begrotingsbehandeling wederom aan de tand voelen ten aanzien van de aankoop van twee panden voor het ministerie. De aankopen van deze panden zijn volgens Jogi op een dubieuze manier geschied. Bij de vorige begrotingsbehandeling onthulde Jogi dat deze twee panden voor een hoger bedrag zijn aangekocht dan getaxeerd. Beide panden staan aan de Henck Arronstraat. Ondanks herhaaldelijke vragen van het parlement over deze aankopen, zweeg Belfort in alle talen. Het parlement kreeg geen antwoord van de minister. ‘Wij gaan het natuurlijk niet hierbij laten, maar bij de komende begrotingsbehandeling mag hij wederom vragen verwachten hierover. Dat is ons werk en dat zullen we steeds blijven doen. De minister moet niet denken dat hij gemakkelijk van ons afkomt’, zegt Jogi. ‘Dat de minister in alle talen zwijgt over deze dubieuze aankopen, is een duidelijk signaal dat hij zich schuldig maakt aan duistere praktijken’, vindt Jogi.
‘Bij de twee panden, pand nummer 61 en 59, gaat het om een taxatierapport dat is opgemaakt in 2009 en waarin het terrein met de opstallen getaxeerd staat voor SRD 1.600 per vierkante meter, op zich erg hoog. Daarna wordt in 2012 een taxatierapport gemaakt van SRD 3.000 per vierkante meter, wat 100 procent hoger is. De minister besloot om het pand te kopen ondanks het feit dat tussen de eerste en de tweede taxatie er een verschil is van bijkans een USD 500.000’, legt Jogi uit. Hij zegt dat de samenleving niet opgezadeld mag worden met vragen, aangezien het de samenleving is die uiteindelijk het gelag moet betalen. Hij heeft de minister ook gevraagd de ontheffingsresolutie aan het parlement te tonen. Dit is de vereiste, indien wordt afgeweken van de normale procedures van een openbare aanbesteding, wat het geval bij deze aankoop is. ‘Waar is de ontheffingsresolutie van de president dan? Wanneer je afwijkt van de normale regels moet de reden ervan worden aangegeven in een ontheffingsresolutie samen met het bedrag. Maar de minister heeft dit nooit aangetoond.’ Jogi zegt dat net zoals de minister niets afweet van beleidsaangelegenheden en de criminaliteit niet in toom kan houden, hij ook niet in staat is om op een professionele manier antwoord te geven op vragen van het parlement.
ASP

error: Kopiëren mag niet!