“Er zullen veel meer middelbare scholen gebouwd worden”

Adhin bijGisteren vond de officiële opening plaats van het Imeao 3 aan de Noordpoolweg. Tevens werd de muloschool Noordpool , die reeds in gebruik is, officieel geopend. Minister van Onderwijs en Volksontwikkeling, Ashwin Adhin, die de opening van beide scholen verrichte, gaf aan dat de bouw van het Imeao 3 is gefinancierd uit de overheidsbegroting, gereserveerd voor scholenbouw. “De afgelopen 2 tot 3 jaren zijn reeds tientallen scholen uit deze begroting gebouwd”, geeft Adhin aan. “Het Minov is kansenverruimend bezig. We zijn meer mogelijkheden aan het creëren. Gezien de op handen zijnde herstructurering van het havo en het omzetten van de pedagogische instituten (pi`s) van mbo- naar hbo-niveau, zullen er in de komende jaren veel meer middelbare scholen nodig zijn”, legt de Onderwijs-minister uit. Leerlingen van het mulo zullen niet meer kunnen doorstromen naar de pi’s, maar eerst de middelbare school moeten doorlopen. Het vereiste voor het pi zal namelijk een havo-diploma zijn.
Al deze nieuwe middelbare scholen zijn reeds uitgezet in een traject. Voor dit nieuw traject van scholenbouw heeft minister Adhin nog eens USD20 miljoen van de IDB weten los te krijgen. Dit geld plus de extra USD15 miljoen op de overheidsbegroting zal moeten voorzien in de bouw van nieuwe scholen in de komende 2 tot 3 jaren. “We zijn nu bezig allerlei richtingen te clusteren naar verschillende plekken, zodat er volop leerlingen voor het beroepsonderwijs zijn. Voor wat de middelbare scholen betreft die nog op schema zijn, moet de Lantanastraat nog worden afgemaakt. De AMS is reeds uitgebreid en is bijna tweemaal zo groot. Er zal verder geprojecteerd en gekeken worden naar de behoefte. Er zijn reeds enkele scholen op schema”, aldus Adhin. Het Imeo 3 biedt aan 600 leerlingen plaats en ook Mulo Noordpoolweg biedt aan een honderdtal leerlingen onderwijs.

error: Kopiëren mag niet!