Artsen bereid om strijd tegen ebola aan te binden

Artsen zijn bereid om mee te werkenHet ministerie van Volksgezondheid is druk bezig met de preventie van ebola en heeft in dat kader een memo doen uitgaan naar medici en andere gezondheidswerkers. Deze groep wordt erop geattendeerd dat de ebola-uitbraak de grootste en meest uitgebreide is met relatief veel getroffen gezondheidswerkers. Ebola-virusziekte of ebola hemorragische koorts is één van de meest virulente virale hemorragische koortsziekte, veroorzaakt door het ebola-virus. De ‘case fatality’ bij deze ziekte kan oplopen tot 90%.
Artsen, specialisten, verpleegkundigen en andere gezondheidswerkers dienen alert te zijn. ‘Vraag elke patiënt die zich aanmeldt met koorts met of zonder griepachtige verschijnselen naar zijn/haar reisgeschiedenis naar één van de volgende landen, namelijk Sierra Leone, Liberia, Guinea en Nigeria. Indien de patiënt één van deze landen in de afgelopen 21 dagen heeft bezocht, moet hij/zij direct geïsoleerd worden in een kamer en moet er gebeld worden naar BOG Hotline op het nummer 8836643. Het responseteam komt gelijk in actie teneinde een onderzoek in te stellen en zo nodig de patiënt zo snel als mogelijk af te voeren. Aan u en uw team worden door het responseteam de nodige
ondersteuning en instructies gegeven. Nadat de persoon door het responseteam is afgevoerd, wordt de ‘isolatieruimte’ op slot gehouden. Het responseteam zorgt op een nader tijdstip voor ontsmetting van die ruimte’, aldus de memo.
RGD-artsen zijn bereid
De voorzitter van de Vereniging van Regionale Gezondheidsdienst Artsen (VRA), Jules Cruden, geeft aan dat de leden van de vereniging bereid zijn om met alles mee te werken die te maken hebben met de preventie tegen ebola in Suriname. Ook bij het behandelen van ebola-patiënten zal de VRA haar hulp bieden. Cruden zegt dat hij op de instructies van het ministerie van Volksgezondheid wacht. “De artsen en andere gezondheidswerkers, waaronder de verpleegkundigen, zullen zonder enige vrees hun hulp en assistentie bieden bij deze levensgevaarlijke epidemie”, benadrukt Cruden. ‘Laten wij hopen dat het niet zo ver komt’, aldus Cruden aan Dagblad Suriname.
Medische faculteit bereidt aankomende artsen voor op infectieziekten
De decaan van het Faculteit der Medische wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, Bisnoedath Sewradjpanday, zegt dat het openingscollege van deze faculteit gaat over de nieuwe infectieziekten, met name het chikungunya- en ebola-virus. “Op zo een manier zal aan de toekomstige artsen meer informatie worden verschaft over deze virussen.”.Het openingscollege vindt plaats op 31 oktober en wordt verzorgd door infectioloog Karin Waaldring.
Farzana Abdoel

error: Kopiëren mag niet!