Robert Peneux: ‘Wie aan scholen en leerlingen wil doneren, moet de hiërarchie volgen’

De minister van Justitie en Politie, Edward Belfort, heeft onlangs aangekondigd dat hij kinderen uit het district Moengo, die topschoolprestaties leveren, ter stimulatie in het eerste kwartaal SRD 10.000 en in het tweede kwartaal eveneens SRD 10.000 zal aanbieden. Het is niet de eerste keer dat de minister van Justitie bezig is met zaken het ministerie van Onderwijs rakende.
‘Iedere persoon heeft het recht om in het belang van het kind donaties te doen. In dit geval is het de minister van Justitie. Als hij zich aan zijn belofte kan houden, is zijn verantwoordelijkheid. Hij moet zelf weten in hoeverre zijn woord gestand kan houden. Als directeur van Onderwijs heb ik er geen enkele moeite mee dat hij donaties wenst te doen. Het zou wel netjes zijn geweest en van behoorlijk bestuur hebben getuigd als de kwestie eerst met zijn collega-minister Ashwin Adhin van Onderwijs besproken was. Als scholen aangedaan worden, dan moet de minister gekend worden.’ Dit zegt de directeur van Onderwijs, Robert Peneux, in reactie op weer eens een donatie van minister Belfort aan leerlingen die vallen onder het ministerie van Onderwijs.
Individuen moeten scholen niet tij en ontij aandoen
‘Het kan zijn dat Belfort wel met minister Adhin heeft afgestemd’, gaat Peneux verder, ‘maar ik ben daar niet van op de hoogte, omdat ik een tijdje ziek was. Wat of wie ook de intentie heeft kinderen te stimuleren, moet wel de hiërarchie volgen. De minister van Onderwijs moet altijd formeel gekend worden en er moet toestemming verleend worden vanuit het ministerie. Uiteindelijk willen wij geen situatie van anarchie. Ik juich het wel toe dat hij (Belfort) kinderen stimuleert. Ik hoop nogmaals alleen dat deze belofte stand houdt.’ Op de vraag van Dagblad Suriname of in het kader van gelijkheid de minister niet ook kinderen in andere districten op een dergelijke wijze moet stimuleren, zegt Peneux dat ieder mens de keus heeft om te bepalen welke doelgroep hij wenst te stimuleren. ‘Het is de vrije keus van de minister. Ik kan dat niet voor hem bepalen. Ik kan hem ook niet opleggen om dit te doen voor iedereen. Ieder kind is gelijk in het onderwijs ongeacht ras, achtergrond of geloof. Ieder kind heeft recht op gelijke kansen, op goed onderwijs en emplooi’, zegt de onderwijsdirecteur. Hij benadrukte tenslotte nog het volgende. ‘Heeft men initiatieven die men wenst te bewerkstelligen in het onderwijs, dan is het nodig dat de hiërarchische weg wordt gevolgd. Een verzoekschrift moet worden gericht aan de minister van Onderwijs c.q. de directeur van Onderwijs, waarin de intentie is aangegeven. Het verzoek zal vervolgens in overweging worden genomen en hierna zal wel dan geen toestemming worden verleend. Binnen de samenleving zijn er structuren en deze moeten gerespecteerd worden. Onze kinderen moeten in bescherming worden genomen. Het kan niet aan individuen overgelaten worden om scholen tij en ontij aan te doen’, aldus Peneux.

error: Kopiëren mag niet!