Para heeft voor een groot deel geen zandwegen meer

2para, bestratingHet verharden van straten in Para loopt zoals aangekondigd door districtscommissaris, Jerry Miranda, vlot. Vanaf het begin van het jaar is er een begin gemaakt met het betegelen van binnenwegen in woongebieden van de ressorten Zuid, Oost en Noord. Binnen 10 maanden zijn meer dan 10 wegen volledig bestraat. De werkzaamheden worden geheel in eigen beheer uitgevoerd. Hiermee wordt bedoeld dat het commissariaat inkomt met materiaal, mankracht en de financiën.
De gemeenschap heeft in de voorafgaande hoorzittingen steeds geklaagd over de slechte infrastructuur in hun omgeving. Dit was aanleiding voor de leiding van het commissariaat om de opgedane kennis door trainingen, verzorgd door het DLGP (Bureau van het decentralisatieprogramma) aan technisch personeel, om te zetten in de praktijk. Lozingen en bermen worden eveneens aangepakt. Het commissariaat heeft ook arbeiders aangetrokken en ingezet bij de werkzaamheden. Deze mannen en vrouwen zijn van het district afkomstig en zijn op deze manier aan een baan geholpen. Het commissariaat beschikt ook over eigen zwaar materieel voor het uitvoeren van de werken.
De wegen worden bestraat met straatstenen type l-profiel. Miranda vindt het betegelen van wegen met straatstenen beter, omdat het makkelijker te rehabiliteren is bij wegverzakkingen of andere schade aan het wegdek. Straattegels hebben volgens wetenschappelijk onderzoek ook een langere levensduur dan asfalt.

error: Kopiëren mag niet!