Kenniskring: De actualiteiten in de rijstsector

“De actualiteiten in de rijst sector” is het thema van de paneldiscussie welke KennisKring vanavond om 20.00 uur organiseert in het Lalla Rookh gebouw. Gastspreker is dhr. Badresein Sital, Hoofd van het Rijstorgaan Suriname. Als mede gastsprekers zijn uitgenodigd de heer Leakat Mahawatkhan , direkteur van NV Charin tevens pelmolenaar en de heer Drs. Radj Bhondoe , directeur van Raj Rice Industries & Seva Network Foundation. Deze stichting financieert boeren al enige jaren en heeft momenteel een portfolio van ruim 1000 boerenleencontracten. Voor dit thema is gekozen omdat de afgelopen weken diverse instanties en personen hun visie hebben gegeven over onze landbouwsector, de toegezegde subsidies, de opkoopprijs, de Petro Caribe overeenkomst met Venezuela enz. Zowel de heer Sital als Mahawatkhan heeft hun bedenkingen over deze overeenkomst. Zij vragen zich af of die wel structureel zal bijdragen tot de oplossing van de al jarenlange, slepende rijstbouwproblematiek waar ook de boerenorganisaties met elkaar van visie en aanpak verschillen. De opeenvolgende ministers van LVV hebben het dan ook zwaar te verduren gehad doordat hun beleid regulier werd bekritiseerd. Ook de nieuwe minister van LVV heeft de afgelopen maanden zijn kijk op zaken gegeven en de aanpak met de sector besproken. Het wordt tijd dat alle rapporten, boeren, instanties, politici en actoren op een lijn zitten met elkaar, willen wij deze importante sector van onze economie doen herleven. Kenniskring heeft gemeend om deze topic met deskundigen aan een discussie te onderwerpen. De samenleving wordt op deze wijze dan inzichtelijker geïnformeerd over de aktuele stand van zaken. Een ieder is van harte welkom deze discussie bij te wonen conform de spel- en gedragsregels van Kenniskring. De organisatie vraagt wel een vrijwillige (verplichte) bijdrage van srd 15,- aan de bezoekers ter dekking van kosten van die avond.

error: Kopiëren mag niet!