Hobbelige start schooljaar

1Hobbelige start schooljaar.2
1Hobbelige start schooljaar.1Voor bepaalde leerlingen van het basisonderwijs en voj is het nieuwe schooljaar niet goed gestart. De verzekerde plek die hun werd aangewezen, bleek bij aanmelding op de desbetreffende school niet zo te zijn. Ouders zijn ook teleurgesteld geraakt vanwege het feit dat hun kinderen nu op een school zullen worden geplaatst die verder van hun woongebeid ligt. Bepaalde ouders gaven aan dat het heel chaotisch was en dat ze van het kastje naar de muur werden gestuurd. Een ouder gaf aan dat het plaatsen van zijn kinderen op een school die verder ligt dan het woongebied, veel meer kosten met zich mee zal brengen. Hij gaf aan dat hij op Tourtonne woonachtig is en hem werd voor beide kinderen een school in het ressort Flora aangewezen. “U snapt dan dat mijn kinderen dan nu vier bussen moeten pakken”, aldus de ouder.
Volgens bronnen bij het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling komt het vaker voor dat ouders op het laatste moment wachten om een plek voor hun pupil te bemachtigen. Dit was duidelijk bij de tweede registratie die gisteren op Onderwijs en Volksontwikkeling plaatsvond een feit.
Ouders stonden in lange rijen in de zon vanaf zeven uur om te wachten om geholpen te worden. Eerder gaf het ministerie aan dat elk kind verzekerd is van een plek voor dit schooljaar.
DA

error: Kopiëren mag niet!