OAS en Paho bundelen krachten om ziekten aan te vechten

OAS en PAHO gaan samenwerking aan ten aanzien aanpak drugsbeleid.1De OAS en Paho hebben hun krachten gebundeld om thema’s als ‘gezondheid en veiligheid van werknemers, gezondheidszorg op het gebied van onderwijs, voeding, zorg voor mensen met een handicap, de controle van hiv/aids, mensenrechten, en ook op het gebied van ondersteuning voor de Republiek Haïti. Deze vergadering is thans gaande in Washington DC. Minister Michael Blokland was afgereisd voor deze meeting, maar werd teruggeroepen vanwege het snel spreidende Chikungunya-virus.
De secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), Jose Miguel Insulza, nam deel aan de in de opening van de 53ste Raad van de Pan-American Health Organization (Paho). In zijn toespraak bracht hij de samenwerking van de twee instellingen tot uiting ten aan zien van de aanpak van het wereldwijde drugsprobleem.
Secretaris-generaal Insulza heeft in het bijzonder de nadruk gelegd op de inspanningen van de OAS en de Paho om een nieuwe benadering ten aanzien van het drugsbeleid te vinden. Volgens hem heeft deze gezamenlijke inspanning geleid tot het problematisch drugsgebruik als een probleem voor de volksgezondheid in plaats van een probleem, dat met de veiligheid heeft te maken. Hij zei dat deze gezamenlijke inspanningen zal helpen bijdragen om een hogere kwaliteit van zorg voor verslaafden en consumenten in gevaar, te bevorderen. De aanpak op het gebied van volksgezondheid werd bij consensus aangenomen door de OAS-landen bij de laatstgehouden Bijzondere Algemene Vergadering van de OAS in Guatemala. ‘We hopen om samen te werken binnen het Inter-Amerikaanse systeem, in de richting van de instelling van een gemeenschappelijk standpunt voor onze regio op dit gebied, met inbegrip van nieuwe doelstellingen om de armoede en basisgezondheidszorgproblemen die blijven bestaan, tegen te gaan’, aldus Insulza.
De OAS-leider merkte ook op dat de Paho een beslissende factor in de inhoudelijke overeenstemming met de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling in de regio is geweest. Het moet doorgaan om deze leidende rol te vervullen bij het vaststellen van de agenda voor het nieuwe millennium, dat momenteel wordt besproken in de Verenigde Naties.

error: Kopiëren mag niet!