Rubiella van Hekelen nieuwe voorzitter NPS-jongerenraad

NPS lanceert verkiezingscampagne bij viering 68 jarig bestaan. 1
NPS lanceert verkiezingscampagne bij viering 68 jarig bestaan. 2De Nationale Partij Suriname heeft officieel haar verkiezingscampagne gelanceerd bij de viering van het 68-jarig bestaan van de partij. Inmiddels is Rubiella van Hekelen ook officieel benoemd en geïnstalleerd als voorzitter van de Jongerenraad. Dit gebeurde nadat Gordon Touw Ngie Tjouw zich officieel terugtrok als voorzitter van die raad. Rusland merkte op dat de NPS altijd prominent aanwezig is geweest in de leiding en politiek van Suriname. ‘Wij zijn bezig ons klaar te maken om nog eens 68 jaar prominent aanwezig te zijn in de politiek van Suriname’, gaf hij verder aan. Volgens Rusland is er op diverse gebieden crises in het land. Hij noemde als voorbeeld de energiecrisis en de crisis op het gebied van de volksgezondheid, waarbij vele delen van de samenleving geveld worden door het Chikungunya-virus. Als de inkomsten vergeleken worden met de uitgaven, dan is er in 2013 ruim SRD 1 miljard meer uitgegeven dan verdiend. Volgens Rusland is in de afgelopen 6 maanden al een half miljard meer uitgegeven dan er aan inkomsten binnen zijn gekomen. Hij vroeg zich af wat er de komende 6 maanden zal gebeuren als de regering haar populistische maatregelen zal treffen.
‘A ten fu kenki doro’
Volgens Rusland is het tijd om verandering te brengen in het bestuur van het land. Volgens de NPS-topman wordt er een beleid gevoerd dat niet op zaken is afgestemd. ‘Elke ontwikkeling gaat gepaard met een gedegen plan’, hield hij zijn gehoor voor. Na mei 2015 zullen volgens Rusland jonge mannen en vrouwen bij elkaar komen om plannen uit te werken voor de toekomst van het land. Volgens Rusland zullen de huidige machthebbers er alles aan doen om de huidige combinatie te stuitten. ‘Waar wij naar kijken, is het groter nationaal belang’, liet Rusland in klare taal weten. De NPS staat voor integriteit, natievorming, landsbelang, eerlijk bestuur en respect voor een ieder, merkte Rusland op. De komende periode zal de NPS veel meer van zich laten horen via de diverse media.
Genaro Alpin

error: Kopiëren mag niet!