Faliekante mislukking ambassade in Frankrijk

Dat bij voorbaat de instelling van de ambassade in Parijs op een fiasco zou uitlopen, kon elk verstandig mens inschatten. De reden ter rechtvaardiging van het instellen van een derde ambassade in Europa en wel binnen de EU landen, was dat de economische diplomatie richting Europa via de Franse poort zou lopen. Een grotere grap is mijns inziens niet denkbaar. De zeg ik uitgaande van sociaalhistorische en culturele feiten. De zogenaamde anti-Nederlandse houding die geëtaleerd wordt, moet als een zeer ouderwetse en niet prudente handeling tegen de achtergrond van socio-economische belangen van Suriname getypeerd worden. In feite kan uitgaande van deze handeling, die de socio-economische belangen van Suriname de afgelopen jaren geschaad heeft, gesteld worden dat er een misdaad begaan is tegen de natie Suriname en wel door haar eigen bestuurders. Dit stel ik omdat de ambassadepost, die de poort moest zijn tot de Europese markt, ons meer kwaad dan goeds bezorgd heeft. Ik herinner u aan de dubieuze koop van een historische pand, die nauwelijks gefunctioneerd heeft als werkplaats van de ambassadeur en diens personeel. Verder weet ik niets positief te noemen die vanuit de operatie te Parijs bereikt is ten voordele van Suriname. Terwijl alle ex- koloniën de strategie hanteren om via de ex-kolonisator de Europese markt te betreden, doet Suriname het weer uniek. Ik mag verwijzen naar al de Engelse ex-koloniën die in een Common Wealth verband met UK hun handelsbelangen veilig hebben gesteld. Dit is strategisch denken en handelen. Zelfs het communistische Cuba heeft een hechte relatie met Spanje. Specialisme die in Cuba ontbreekt wordt uit Spanje gehaald. Spanje is de poort voor het Cubaanse belang naar de EU.
Waarom geen Brussel en Nederland?
Ik heb mij zelf de vraag gesteld waarom de economische diplomatie van de minister van Buitenlandse Zaken niet vanuit Brussel of Nederland voortgezet wordt. Een derde ambassade in Europa lijkt mij een luxe. Of was het zo dat er andere geheime scenario’s gepland waren? Of moest men koste wat kost een senioren vriend faciliteren? Zowel de huidige als de komende regering zal uitgaande van transparantie duidelijkheid moeten verschaffen in deze aangelegenheid.
Ik merk op dat hoewel de relatie tussen Suriname en Nederland een koude relatie is, er toch enkele bedrijven uit Nederland komen die een zeer belangrijke rol vervullen binnen onze economie, met name in de constructiesector. Denk maar aan de bedrijven Ballast Nedam, Strukton, MNO-Vervat, Boskalis en ga maar zo door. De Nederlandse bedrijven hoeven niet eens mee te doen aan een tendering van projecten. Nee, er wordt gewoonweg een keuze gemaakt voor deze bedrijven. Kennelijk vanwege de financieringsvoordelen die deze bedrijven voorschotelen aan de Staat. In elk geval is het binnenhalen van Nederlandse bedrijven geen resultaat van het beleid dat beoogd werd met het instellen van de ambassade te Parijs. Ik hoorde de minister recentelijk enkele zaken opsommen die bereikt zouden zijn door de instelling van de ambassade in Parijs. Al die zaken konden vanuit het consulaat te Frans-Guyana gedaan worden, omdat ze allemaal te maken hebben met de onderlinge relatie tussen Suriname en het overzeese Franse departement Frans-Guyana en echt niet te maken hebben met de economische relatie met Europese landen op dat continent.
Ik kan nu concluderen dat er geen winst geboekt is met de instelling van de ambassade in Parijs. Dus zal met de meeste spoed tot opheffing van deze mislukte proef overgegaan moeten worden. Op die wijze zal Suriname enkele honderden duizenden dollars besparen. Deze gelden kunnen best wel gebruikt worden om andere gaatjes te vullen. Dat er heden melding gemaakt wordt van herstel van de diplomatieke relatie met Nederland zie ik als de eerste aanzet om op een nuchtere en zakelijke wijze de banden aan te halen met de ex-kolonisator. Wij moeten via deze relatie het Surinaamse belang voorop stellen. Het toerisme, de ICT, het onderwijs, handel zijn enkele gebieden of sectoren die wij samen met de ex-kolonisator kunnen ontwikkelen. Onze goederen kunnen op deze manier de Europese markt gemakkelijker bereiken dan via de Franse poort. Ik roep tot het opdoeken van de ambassade in Parijs.
Bert Eersteling

error: Kopiëren mag niet!