Arnold Kruisland: ‘Het volk heeft niets aan de bla bla van de president’

Arnold Kruisland‘Het volk heeft totaal niets aan de bla bla van de president’, zegt voormalig diplomaat Arnold Kruisland in gesprek met Dagblad Suriname wanneer hij de aangekondigde maatregelen van het staatshoofd inzake de energiecrisis onder de loep neemt. ‘Je kunt duidelijk zien dat het de president totaal niet kan schelen wat er met het volk gebeurt, die man is behoorlijk naïef of hij neemt het volk in de maling.’ Volgens Kruisland is het logisch dat de verhoogde energietarieven zal terugslaan op de koopkracht van de bevolking. Ook de Staatsfinanciën zal hierdoor terugnemen.
Kruisland haalt het voorbeeld aan van een winkelzaak die binnenkort meer aan energie moet gaan betalen. De hoge stroomrekening, een vorm van onkosten die hij maakt, zal hij aftrekken. De hoge stroomrekening zal onder de categorie van lasten worden geplaatst. Deze zal vervolgens afgetrokken worden. ‘De winst is minder, dus ook minder belasting.’
Ook ondernemers zullen ervan uitgaan dat middels verhoogde elektriciteitsverplichtingen, hun exploitatiekosten hoger gaan liggen. Dit brengt automatisch met zich mee dat de prijs van het product hoger gaat liggen. Volgens Kruisland is het overduidelijk dat het volk het gelag zal moeten betalen van deze verhoogde energietarieven.
Volgens de gewezen diplomaat zou de regering er goed aan doen door schoon schip te houden bij de EBS. ‘Want vanaf deze regering aanzat, hebben ze allerlei wantoestanden aangetroffen bij de EBS.’ Zo bleek ontzettend veel geknoeid te zijn met financiële middelen vanaf de aanschaf van auto’s tot het bekostigen van dure reizen. Maar er zijn nooit maatregelen getroffen tegen deze wandaden.
Volgens Kruisland had de Nieuw Front-regering toen zij aftrad in 2010 een reserve aan energie achtergelaten. De EBS heeft zelfs nagelaten om deze reserve te behouden of te doen toenemen. Integendeel is er een tekort aan energie ontstaan door mismanagement, stelt Kruisland duidelijk.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!