Overheid zet verbrassend beleid voort

‘Centrale Bank tikt overheid op de vingers’. Op 18 oktober 2013 prijkte dit artikel op een nieuwssite. In het artikel staat dat de overheid de uitgaven zou moeten matigen. Achteraf is duidelijk waarom deze daad van de monetaire autoriteit heeft plaatsgevonden. Wij hebben heel lang op de publicatie moeten wachten, maar nu blijkt dat het tekort over 2013 meer dan 1 miljard SRD bedraagt.’ Aan het woord is John van Coblijn, NPS voorzitter Paramaribo.
‘Bij dit tekort is er overigens nog geen rekening gehouden met achterstallige betalingen. Men schijnt het maar niet te kunnen leren, en zet het verbrassend beleid voortdurend voort. Terugbetalingen van consumptieve leningen worden op de lange baan geschoven. Zo blijkt uit het cijfermateriaal van het Bureau voor de Staatsschuld, dat het bedrag dat men geleend heeft bij de Centrale Bank gestegen is van SRD 572 miljoen naar SRD 635 miljoen. De leningen bij de commerciële banken zijn van SRD 501 miljoen naar SRD 745 miljoen gestegen. In totaal bedragen de leningen meer dan SRD 300 miljoen’, gaat de NPS’er door.
‘Geen wonder dat onze SRD’s minder waard zijn geworden. De consequenties van dit beleid zijn dat de SRD sterk onder druk is komen te staan, met alle mogelijke gevolgen van dien. Uw aandacht wordt erop gevestigd dat deze operatie, waarbij de financiële positie van de Staat niet wordt verbeterd, niet zonder medeweten en medewerking vande Centrale Bank en commerciële banken had kunnen plaatsvinden. Herinnert u zich nog een aantal maanden geleden, toen wij erop wezen dat de Centrale Bank van Suriname de kasreserve had verhoogd? De verhoging van de kasreserve was vanwege dwingende economische omstandigheden. De Centrale Bank was bereid die weer op korte termijn te verlagen om zodoende het verkwistende beleid van de regering te accommoderen’, aldus van Coblijn, voorzitter van de afdeling Paramaribo van de Nationale Partij Suriname.
Het besluit om de kasreserve op zo een korte termijn weer te verlagen, zonder dat de economische omstandigheden waren verbeterd, werd toen door de Centrale Bank ontkend. ‘Wij ontkomen niet aan de indruk dat de Centrale Bank van Suriname willens en wetens beleid toepast om het verkwistend beleid wel te accommoderen. Als de regering doorgaat met dit beleid ontnemen wij de gemeenschap hoop voor de toekomst’, zegt Van Coblijn.

error: Kopiëren mag niet!