Bestuur coöperatie voor Helena Christina geïnstalleerd

Bestuur Agro Cooperatie voor Helena Christina en omgeving geinstalleerd.1
Bestuur Agro Cooperatie voor Helena Christina en omgeving geinstalleerd.2Na bestuursverkiezingen onder toezicht van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), is het bestuur van de pas opgerichte ‘Agro-Coöperatie Helena Christina en Omgeving’ geïnstalleerd. Het bestuur staat onder leiding van Shivan Kalpoe. Van de 26 aanwezige leden hebben 17 hun zegen gegeven aan het bestuur Kalpoe. De lijst van Kalpoe was ook de enige die was ingediend. De verkiezingen vonden op maandag 8 september plaats te Helena Christina. Kalpoe geeft in gesprek met Dagblad Suriname aan dat Helena Christina midden in de regio is waar aan landbouw, veeteelt en tuinbouw gedaan wordt en de focus is dan ook meer gericht op de mensen die zich met dat soort activiteiten bezig houden. De coöperatie zal zich voornamelijk richten op de gehele agrarische sector. Volgens hem zijn er heel wat jongeren die zich bezig houden met bedrijven en middels deze coöperatie wil hij ook die jongeren stimuleren om verder te gaan.
Het voornemen is om in de toekomst een eigen landbouwshop te hebben. Kalpoe wil onder andere de producten die de leden nodig hebben tegen concurrerende prijzen aanbieden. Het eerste wat Kalpoe met zijn bestuur zal doen, is de relatie met LVV verstevigen. Hij zal ook een kennismakingsbezoek brengen aan minister Algoe van het ministerie. Vanuit het ministerie zijn er ook toezeggingen gedaan over trainingen voor de leden.
Genaro Alpin

error: Kopiëren mag niet!