In 2020 zal de vraag naar energie met 50 procent toenemen

In 2020 zal de vraag naar energie met 50 procent toenemenDat het energievraagstuk nog lang niet is opgelost, kwam weer naar voren tijdens de discussieavond met als thema “De problematiek inzake de energievoorziening door de EBS NV” in het gebouw van de KKF. De presentatie werd gehouden door Willy Duiker, chief financial officer, en technisch directeur Marcel Eyndhoven. Tijdens de presentatie kwam naar voren dat de vraag naar energie in 2020 met 50 procent zal toenemen. De eerste gevolgen van de toenemende vraag naar energie zullen in 2016 reeds te merken zijn. Daarom is het aan de beleidsmakers gelegen om begin volgend jaar besluiten te nemen wat betreft de energiesector in Suriname. Thans is afgesproken met de Suralco dat zij nog een extra 20 megawatt stroom vrij moet maken waardoor minder gebieden uitgeschakeld hoeven te worden. President Bouterse heeft dinsdag in het parlement ook maatregelen aangekondigd die het energieverbruik van vooral overheidskantoren moeten gaan reduceren. De verwachting is dat het energiebedrijf eind oktober uit de load shedding komt. Duiker stelde verder dat de afgelopen periode veel meer energie is geconsumeerd dan men mocht. Nu het waterpeil in het stuwmeer is gedaald en enkele turbines uitgeschakeld moeten worden, is het effect direct te merken bij de consumenten.
Wat betreft de ondernemers werd gesteld dat er in de haast afgelopen periode niet aan industrieplanning is gedaan, waarbij in het ontwerp ‘redundantie’ is opgenomen. ‘Dit houdt in dat wanneer één van de machines komt uit te vallen, een andere machine het geheel overneemt waardoor de energievoorziening dan wel toevoer naar zo een industriepark gegarandeerd blijft.’ Daarnaast kwam ook naar voren dat de energieprijs van USD 0,07 veels te laag is. Als alle kosten opgeteld worden, dan is USD 0,21 het marktconforme tarief dat de EBS zou moeten hanteren om het bedrijf gezond draaiende te houden. Enkele van de ondernemers waren van mening dat het bedrijf de tarieven moet opschroeven naar marktconforme prijzen, waardoor er veel meer geïnvesteerd kan worden in het bedrijf. De discussieavond werd op dinsdag 26 augustus gehouden in de KKF-vergaderzaal en lag in handen van Suriname Business Development Center.
Genaro Alpin

error: Kopiëren mag niet!