Stichting Bont en Blauw bereidt zich voor popkiepatu kamp

Stichting Bont en Blauw bereidt zich voor op haar tweede kampactiviteit, namelijk het ‘popkiepatu kamp’. Deze activiteit wordt in het weekend van 29 augustus tot 2 september gehouden, waarbij de jongeren hetgeen zij geleerd hebben over ‘budgetteren en communiceren binnen het gezin’ in de praktijk tot uitvoer moeten brengen en demonstreren. De popkiepatu-ouders zullen dat weekend met de zeven kinderen die zij toegewezen zullen krijgen de aspecten van communiceren, budgetteren en samenwerken binnen het gezin uitdragen.
De stichting is vanaf het jaar 2000 heel actief binnen de gemeenschap. De stichting meent in de vakantie jongeren op een zekere mate aandacht te geven door middel van het organiseren van activiteiten en trainingen die zij zelf later binnen de maatschappij kunnen toepassen en kunnen overbrengen naar anderen. De stichting vindt het van belang dat jongeren op heel jonge leeftijd leren hoe op verantwoorde wijze met beschikbare middelen om te gaan.

error: Kopiëren mag niet!