Interpellatievoorstel omtrent onwettige occupatie ingediend

1 Interpellatie voorstel omtrent onwettige occupatie ingediendEen aantal leden van De Nationale Assemblee hebben krachtens artikel 85 van het Reglement van Orde een interpellatievoorstel aan de Nationale Assemblee ter goedkeuring voorgelegd. Het voorstel werd ingediend naar aanleiding van een occupatiesituatie aan de Kronenburgweg in het district Wanica. Gebleken is dat daar percelen met vee, toebehorende aan anderen die bij de politie bekend zijn, worden geoccupeerd door derden die er tevens bezitsdaden op uitoefenen, zonder een daartoe gerechtigde wettige titel. Tot donderdag 14 augustus om 18.00 uur was er nog niet opgetreden door het bevoegd gezag. DNA-lid Asiskumar Gajadien, die de petitie mede ondertekende en die zich persoonlijk naar de Kronenburgweg heeft begeven, zegt aan Dagblad Suriname dat het bij occupatie gaat om een misdrijf en dat er onmiddellijk dient te worden opgetreden.
Het gaat op 200 tot 300 mensen die de percelen van ongeveer 4 eigenaren hebben bezet. Ze hebben er borden geplaatst en koeien die op de percelen aan het grazen waren verplaatst. De occupatie vindt plaats in een gebied vlak achter het politiebureau Santodorp, geeft Gajadien aan en toch heeft de politie nog niet opgetreden. Ze hebben niet eens de borden verwijderd. Voor het optreden in deze is het niet eens nodig om op instructies van hoger hand te wachten, meent de parlementariër. Hij beschuldigt de regering van laksheid als het gaat om de bescherming van de rechten en goederen van de perceeleigenaren. De occupanten hebben de eigenaren medegedeeld dat zij niet weg gaan, tenzij president Bouterse of Ronnie Brunswijk zelf hen komt zeggen om weg te gaan. De eigenaren zijn ook nog bedreigd.
Volgens Gajadien dienen er zich steeds nieuwe gevallen van occupatie aan, omdat de regering niet (hard) optreedt. Hierbij verwees hij naar andere gevallen van occupatie die spelen, zoals het geval van Leiding en een ander langs het Saramaccakanaal. Dit is de reden voor het interpellatievoorstel. ‘Wij willen nu van de regering vernemen welk beleid zij voert terzake wilde occupatie’, aldus Gajadien In het interpellatievoorstel geven de ondertekenaars onder andere aan dat voortduring van het dulden van deze occupatiemisdrijven door de regering nationaal en internationaal een bijzonder ernstige slag in het gezicht van de rechtstaat Suriname zal betekenen en dat deze situatie het vertrouwen van het volk in de regering verder versneld zal doen afnemen.

error: Kopiëren mag niet!