Het Ied Ul Fitre feest

Er zijn in de Islam twee grote feesten, die een bijzondere religieuze betekenis hebben. Deze feesten staan bekend onder de naam van “Ied” hetgeen een terugkerend geluk betekent. Beide feesten houden verband met de vervulling van een zekere plicht. Het eerste feest wordt Ied Ul Fitre genoemd, welke aan het eind van het vasten wordt gevierd. Het tweede feest wordt Ied Ul Adha genoemd en is een herinnering aan het grote gebeuren van de profeet Abraham die zijn zoon Ismaël in opdracht van Allah moest offeren. Wat is nu eigenlijk de betekenis van Ied Ul Fitre? Vrij vertaald betekent Ied Ul Fitre een jaarlijks terugkerend feest na het vasten in de maand Ramadan. Dit jaar zal het Ied Ul Fitre feest gevierd worden op 28 juli 2014. Aan de hand van ingewonnen informatie heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken besloten om deze dag te verheffen tot een nationale feestdag. We kunnen dan, na 30 dagen gevast te hebben, met een heel goed gevoel terugkijken op de afgelopen Ramadan. We zijn door Allah in staat gesteld om weer in harmonie met ons lichaam te komen en het evenwicht tussen lichaam en ziel weer te herstellen.
Zoals elk jaar na het beëindigen van het vasten in de maand Ramadan, komen de moslim broeders en zusters samen in de moskeeën, om met z’n allen in een prettige sfeer en vreugdevolle stemming, schouder aan schouder, deel te nemen aan het Ied Ul Fitre gebed, ons rechtstreeks te wenden tot onze Schepper, die niet alleen onze Schepper is, maar ook de Onderhouder, om Hem dank te betuigen voor alles wat Hij ons geschonken heeft en om daarna op een gepaste wijze het Ied Ul Fitre feest te vieren.
Dit feest houdt een feest van vreugde en blijdschap in en dient in een breed context te worden bezien. De heilige profeet Mohammed (vrede zijn met hem) is een universele profeet en leraar en de Heilige Koran is een universeel heilig boek. Hierin richt de Almachtige God zich niet alleen tot de moslims, doch tot de gehele mensheid, ongeacht tot welk religie, geslacht, ras en kleur zij ook mogen behoren.
Het Ied Ul Fitre gebed is een extra dankgebed voor de moslims in zijn algemeenheid, maar specifiek voor die moslims die gedurende de maand Ramadan hebben gevast. Een dankgebed aan Allah, die ons de nodige kracht en gezondheid heeft geschonken opdat wij het vasten konden voltooien en het gebed konden verrichten.
Men viert dit feest niet omdat men blij is ervan af te zijn, maar omdat men verheugd is aan één van de pijlers van de Islam “de Saum” of het vasten, te hebben voldaan m.a.w. men heeft het gebod van Allah uitgevoerd en volbracht. Door dit te doen hebben wij ons opengesteld om onze innerlijke morele en geestelijke toestand te verbeteren. Het moet uiteindelijk ertoe leiden dat zulks ons zal hoeden voor het kwaad en dat wij daarmee gewerkt hebben aan de zuivering van onze eigen ziel. Het gevolg moet zijn dat de mensen zich ten goede keren en dat de totale gemeenschap uiteindelijk hiervan ook de goede vruchten plukt.
Een heel bekende vers uit de Heilige Koran hier omtrent luidt als volgt: “Mijn gebed en mijn offers en mijn leven en mijn dood zijn zeker voor Allah, de Heer der werelden”(6: 162).
Laten wij op deze Ied-dag onze Schepper in alle oprechtheid danken en loven en prijzen, omdat Hij ons in staat heeft gesteld om deze gezegende dag samen met onze familie en vrienden opnieuw te mogen beleven.
Moge de Almachtige Allah onze gebeden verhoren, moge Hij onze vasten accepteren en belonen en moge Hij al onze goede wensen in vervulling doen gaan.
Aan de hele Surinaamse gemeenschap, maar in het bijzonder de moslimbroeders en -zusters wordt een gezegend Ied toegewenst.
Ied Moebarak.
Sjaak Abdul

error: Kopiëren mag niet!