Bedrog

In de maand Ramadan is het één van de leerstellingen van de Qur’an, dat de poorten van de hel zijn gesloten en de poorten van het paradijs open zijn. Het is in deze maand dat de Heilige Qur’an geopenbaard is. Alle moslims in ons land kennen deze leerstellingen van de Islam. Toch zien sommige moslims met een verborgen duivelse agenda en een politieke partij kans deze nobele leerstellingen niet te onderschrijven. Dat politieke partijen op religieuze hoogtijdagen iets doen vanuit hun visie en doelstelling en deze dagen gedenken, kan nooit als kwaad getypeerd worden. De politieke partij durft het dan vanuit hun politiek vaandel te doen met een open vizier naar de Almachtige toe.
Wat zien wij echter gebeuren
De NDP waar Desi Bouterse de voorzitter van is en tevens de president van het land, durft dit niet vanuit een oprecht open vizier te doen. Mogelijk is er angst voor de grote groep moslims in Suriname die tegen de aanname van de amnestiewet was. Ook de “angst” vanuit zijn zienswijze op de religie, daar hij de eerste president is geweest die met belastinggelden van het volk zijn persoonlijke geestelijke betaalt, dus niet uit zijn privégeld.
Maar nog erger is het voor de moslims die zich laten lenen om op een dwaalspoor te geraken. Die moslims plaveien hun eigen weg naar de hel vooral in de maand Ramadan. De NDP heeft via enkele van haar missleidende moslimstromannen een zogenaamd Nationaal Moslim Platform doen oprichten. Dit Moslim Platform zou dan vanuit hun gemeenten mensen moeten oproepen om een Nationale Eid Ul Fitre te vieren. Het zou dan niet moeten lijken op een opgezette zaak van de NDP. Alle ingewijden weten dat de locatie (KKF), de gratis voeding en het vrij transport, zeer kostbaar zijn. De moslimorganisaties weten heel goed wie dat allemaal betaalt en zeker dat het niet uit hun bestuurskas komt.
Vanwaar komt het geld vandaan?
Is het eerlijk zweetgeld of is het afkomstig van fraude en corruptie. De moslimgemeenten denken zeker dat namens Allah vergiffenis en voorspoed vragen geen kwaad kan. Het kan zeker geen kwaad, maar wel als men weet dat er een verborgen politieke gemene agenda erachter zit met als doel de religie te misbruiken.
En dan de extra gemene streek
Vanuit een bericht uit Dagblad Suriname d.d. 12 juli doet het zgn. platform overkomen dat men er hard aan werkt om de president als speciale gast uit te nodigen. Kan geen kwaad als het met eerlijkheid en oprechtheid gebeurt. Maar dat is hier niet het geval. Het hele plan wordt door enkele moslims van de NDP en het kabinet van de president opgezet voor Desi Bouterse. Het zou voor de eerlijkheid in de maand Ramadan beter zijn geweest, de weg van het paradijs te kiezen en de durf te hebben het geheel vanuit de partij te doen. Maar die durf is er vermoedelijk niet, anders zou het doek zichtbaar zijn en mogelijk op een mislukking uitlopen.
Ook moet men nagaan wat aan de moslimstromannen beloofd is. De verborgen agenda heeft een prijs. Het valt te hopen dat Allah de mensen met de verborgen agenda vergeeft alsook de besturen die zich bewust of onbewust laten misleiden door “duivelse” krachten. De leden van de respectieve gemeenten hebben nu de keus als zij gaan of niet, maar ze hoeven aan de dwaling van besturen en personen geen gevolg te geven.

error: Kopiëren mag niet!