WWF Guianas draagt geste over aan Korps Politie Suriname

1 WWF Guianas draagt geste over aan Korps Politie SurinameOnlangs is de minister van Justitie en Politie (Juspol) met zijn team naar Galibi geweest. Daar heeft de minister de gemeenschap opgeroepen om niet aan de krapé eieren te komen. De boodschap is positief overgekomen. Naar aanleiding van deze boodschap heeft de WWF Guianas van de gelegenheid gebruik gemaakt door een geste te overhandigen aan minister Edward Belfort ten behoeve van het Korps Politie Suriname (KPS). De bedoeling is om het stropen van krapé eieren zoveel mogelijk tegen te gaan. Minister Belfort heeft aangegeven dat zeeschildpadden mooie, maar de meest bedreigde dieren zijn in Suriname. Ook heeft hij aangegeven dat hij de dieren tijdens zijn bezoek samen met zijn team heeft geobserveerd. Het is interessant om te kijken hoe zij de eieren leggen, vertelt hij. ‘Alle eieren die uitkomen zijn voor de volgende generatie’, benadrukt de minister. ‘Mijn kinderen en hun nageslacht moeten de krapé’s ook zien.’
Korpschef spreekt van een criminele organisatie
De geste bestaat uit communicatiemiddelen, met name een laptop, USB-sticks en een operator. De communicatie tussen de posten te Galibi en naar buiten toe moeten vergroot worden. Ook kan het KPS de communicatiemiddelen gebruiken om haar resultaten en activiteiten met betrekking tot zeeschildpadbescherming vast te leggen. ‘De posten van Tamanredjo en Stolkertsijver hadden behoefte aan deze middelen’, vertelt Michael Hiwat, Marine Officer van WWF Guianas. WWF Guianas is van het jaar begonnen met een bewustwordingscampagne ter bescherming van de zeeschildpadden en hun eieren. ‘Er worden helaas nog steeds veel eieren gestroopt’, zegt Hiwat. Jachtopzieners zijn samen met de politie bezig de stropers te onderscheppen om ervoor te zorgen dat er op het strand geen eieren gestroopt worden. ‘De bevolking moet bewust worden dat het om uitzonderlijke dieren gaat’, aldus Hiwat. ‘In 2013 zijn er ongeveer 40.000 eieren onderschept’, vertelt minister Belfort. Anno 2014 is de teller op 30.000 komen te liggen. Korpschef Humphrey Tjin Liep Shie geeft aan dat het gaat om criminele organisaties, die achter de stroperij zitten. ‘De stropers zijn daar in het gebied en het is een heel team dat de eieren van het strand naar de stad doorstuurt’, vertelt minister Belfort. Het KPS zal doorgaan met haar acties en zal regelmatig deze gebieden bezoeken om voorlichting te geven, geeft de minister tot slot aan.
Farzana Abdoel

error: Kopiëren mag niet!