Sorts komt met jongerenprogramma ter behoud mangrovebossen

“Youth in action for mangrove” is een bewustwordingsprogramma voor jongeren over het belang van de mangrovebossen in ons ecosysteem en de daarbij behorende acties voor bescherming, behoud en herstel hiervan. De Stichting voor Ontwikkeling van Radio en Televisie in Suriname (Sorts) initieert dit project met steun van de Duitse ambassade. In dit kader zal de Duitse ambassadeur, geaccrediteerd op Trinidad, op 22 juli een check ter waarde van US $ 77.000 overhandigen.
Mangrovebossen spelen een belangrijke rol als het gaat om o.a. het tegengaan en/of verminderen van de effecten van klimaatverandering, het behoud van onze visgronden en de biodiversiteit en het tegengaan van erosie. Door een proactieve benadering zullen jongeren mede helpen om samen met deskundigen, acties te ondernemen om vooral de kwetsbare gebieden langs onze kust en rivieroevers te helpen beschermen door niet alleen de kennis tot zich te nemen en deze te verspreiden, maar ook waar nodig en mogelijk zelf te helpen (her)planten.
“Wij kunnen door kennis te verschaffen aan de samenleving en in deze aan jongeren – als de volgende generatie beleidsmakers – pleiten voor de mangrove en ze ook kennis bijbrengen over biodiversiteit, de habitat van dieren en andere belangrijke functies van deze bossen”, laat de Sorts weten in een verklaring.
“Ons buurland Guyana, die langs zijn gehele kust een dijk heeft gebouwd, heeft laten zien ‘hoe het niet moet’ en importeert bijvoorbeeld voor miljoenen aan vis doordat hun mangrovebossen zijn vernietigd en daarmee ook de habitat van dieren en kraamkamers van vissen. Deze vissers zijn genoodzaakt andere visgronden te zoeken, buiten hun land, met alle gevolgen van dien. We denken hierbij aan piraterij en criminaliteit in het algemeen. In landen waar mangrovebossen zijn blijven staan, hebben natuurrampen, zoals tsunami’s minder of geen schade aangericht. Een ander voordeel is dat deze bossen zich op een natuurlijke manier aanpassen aan de effecten van het klimaat.”
Jongeren bewust maken
Jonge mensen zullen als deel van deze samenleving bewust gemaakt moeten worden en betrokken moeten worden. Via uitwisselingsprogramma’s tussen scholen, presentaties, filmpjes, maar ook het werkelijk beplanten van delen van de kust en oeverdelen (onder begeleiding van deskundigen), zullen jongeren kennis opdoen, het bediscussiëren, maar ook helpen zoeken naar oplossingen. Ze zullen effectieve oplossingen zoeken voor klimaatsveranderingseffecten, landverlies (ook door gronduitgifte en verkaveling met eigenaren die hun ‘uitzicht’ willen verbeteren), verlies van visgronden en achteruitgang van ecosystemen.
Acties overheid vereist
Er zijn vanuit de overheid wat algemene maatregelen gewenst zoals het beter beschermen of een kapverbod voor mangrove in de kwetsbare gebieden. Voor privé of zakelijke terreinen kunnen, net als voor vissers, speciale bepalingen gelden, zoals het verkrijgen van een vergunning voor het beperkt kappen van de mangrovebossen. Het is in dit kader ook heel belangrijk om aandacht te besteden aan de estuariene/mangrovegebieden in Noord Wanica en Noord Paramaribo, waar een beheersplan noodzakelijk is. Onlangs was er nog een mangroveproject gefinancierd door het Small Grants Programma in Johanna Margaretha met een school aldaar, ter bescherming van het gebied tegen afkalving. In het kader van de Wetlands Conventie moeten we ook denken aan een Nationaal Ramsar/Wetlands Comité.

error: Kopiëren mag niet!