Glo-toets van start; alle hoop op goede resultaten

1 GLO-toets van startGisteren zijn de verschillende lagere scholen van start gegaan met de glo-toets. Dit jaar nemen ongeveer 11.000 leerlingen van de 6de klas van de basisschool deel aan deze landelijke toets. Mevrouw Plet, hoofd van de JTH Wenzelschool, zei aan Dagblad Suriname dat haar leerlingen zeer goed zijn voorbereid en dat zij verwacht dat de resultaten goed zullen zijn. Ze durft echter nog geen percentages te noemen. Het schoolhoofd heeft in tegenstelling tot andere scholen de leerlingen van de lagere klassen geen vrij gegeven, omdat zij van de gelegenheid gebruik wenste te maken om de klassen 4 en 5 door middel van een oefentoets, nu reeds voor te bereiden op de toets die zij later zullen moeten maken.
‘Doordat de kinderen met deze oefentoets al ervaring opdoen met het systeem van de glo-toets zullen zij op het moment dat zij de echte toets voor zich hebben, al bekend zijn met hoe het moet en daardoor bijvoorbeeld minder zenuwachtig zijn en vlotter kunnen werken.’ Het is dus een oefening en een stimulans naar de echte glo-toets toe. Het schoolhoofd zou het overigens prima vinden als andere schoolhoofden dit voorbeeld zouden volgen.
Kinderen die de glo-toets met succes afronden (slagen), kunnen met hun diploma worden toegelaten tot het meer uitgebreid lager onderwijs (mulo) en het lager beroepsonderwijs (lbo) of de lagere technische school. De toetsing vindt simultaan plaats op alle lagere scholen van 16 tot en met 18 juli. De uitslag is op 14 augustus.

error: Kopiëren mag niet!