Werken aan de opbouw van Suriname

Door steeds en ook nauwgezet te werken aan het verbeteren van de communicatie en de infrastructuur neemt het maatschappelijk verkeer geleidelijk aan toe in de wereld. Hierdoor is het mogelijk en vaak ook heel gemakkelijk om de ontwikkelingen in andere leefgemeenschappen te kunnen volgen. Echte primitieve leefwijzen als voorheen merken wij niet zo zeer in de ontwikkelde landen. De behoeften waren in de vroege jaren hoofdzakelijk gericht op het bevredigen van zaken als voeding, kleding, behuizing en een lagere school opleiding. In een ontwikkelde samenleving zijn die activiteiten nu helemaal anders geworden. Je totaal pakket aan noodzakelijke behoeften is nu veel omvattender. Nu heb je bijvoorbeeld ook nog de behoefte aan onder meer hoger onderwijs, lectuur, televisie, meubilair en natuurlijk vervoer. Dit ontwikkelingsniveau hebben wij helaas nog niet bereikt in alle woongebieden van Suriname. Het is begrijpelijk dat de bewoners van de achterstandsgebieden naar meer welvaart streven en zij zullen ongetwijfeld proberen nieuwe perspectieven voor zichzelf te scheppen. Een van de gevolgen hiervan kan zijn dat zij voorkeur gaan geven aan het stadsleven. Zij gaan dan hun eigen woongebieden willen verlaten in ruil voor een beter leven. De hoofdstad Paramaribo en de naaste omgeving blijken in dit verband de voorkeursgebieden te zijn war men wil gaan wonen. Daar zijn er genoeg alternatieven voor een betere toekomst voor betrokkenen. En het is te begrijpen. Er zijn meer arbeidsplaatsen beschikbaar en er zijn veel meer mogelijkheden aanwezig voor studie en verdere ontwikkeling. Vandaar dat het best wel te begrijpen is dat haast iedereen deelgenoot zal willen zijn van een moderne maatschappij. Vanwege de huidige ideale verbinding naar het oosten van het land is het aan te bevelen dat de regering die gebieden naar hoger ontwikkelingsniveau tilt. Maar het is niet een aangelegenheid voor overheid alleen. De totale samenleving en zeker ook de particuliere bedrijven moeten hiertoe een adequate bijdrage leveren. De regering heeft onlangs een groot aantal grondbeschikkingen aan delen van de samenleving uitgereikt. Als ik het goed heb zijn deze gronden bestemd voor onder andere tuinbouw, landbouw en de woningbouw. Het is een duidelijke stap in de goede richting, welke de regering genomen heeft om vele mensen uit hun onzekerheid te halen. Het is merkbaar dat de overheid het voornemen heeft Suriname naar een hoger ontwikkelingsniveau te leiden. Een lapje grond en een eigen dak boven het hoofd verlost je van zoveel hoofdpijn. Het leven wordt aangenamer en de werklust wordt daardoor aangemoedigd en vergroot. Heel opvallend is het feit dat er niet overdreven gebruik gemaakt wordt van het gevoel van ras of geloof zoals dat is geweest in de afgelopen zestig jaren van politiek voeren in Suriname. De politici van toen hadden zo te zien niet als voornaamste doelstelling om Suriname economisch weerbaar te maken. Het ging er bij hen slechts om, om over de ruggen van de kiezers de zo begeerde regeermacht te kunnen verwerven. Suriname heeft altijd potentiële mogelijkheden ter beschikking gehad, maar daarvan werd helaas geen goed gebruik gemaakt. Het is ook heel jammer te moeten constateren dat bepaalde groepen van personen uit onze huidige samenleving nog steeds alleen maar het negatieve uit de slavernij aan de gemeenschap voorhouden. Zij laten blijkbaar bewust achterwege erbij te vertellen aan wie wij het hebben te danken dat wij thans zo hoog geschoold zijn. Het is uit de historie bekend dat de Afrikanen en Aziaten die respectievelijk als slaven en als arbeidscontractanten naar Suriname werden gebracht, vanwege het zeer primitieve leven van toen geen geschoolde krachten waren. Hun cultuur hebben zij wel meegenomen. Hun meesters waren toch allen Christenen. Door wie zijn de zes miljoen onschuldige joden vermoord tijdens de Tweede Wereld Oorlog. Het is naar mijn mening toch het Christendom dat zijn verontschuldigingen moet aanbieden aan de wereld gemeenschap. Wij hebben als mens van de Schepper het verstandelijke vermogen ontvangen en dat vermogen moeten wij op de juiste wijze gebruiken om ons land Suriname verder op te bouwen. Het is belangrijker om onze blik te richten op de toekomst en de samenleving aan te moedigen om te werken aan de opbouw van het land. Wij moeten als bevolking af van de gewoonte om steeds maar te verwijzen naar de periode van de slavernij met de bedoeling om daaruit financieel voordeel proberen te halen. Wel moet worden toegegeven dat het toen een wrede periode onder de mensheid op aarde was.
Edward Marbach

error: Kopiëren mag niet!