Eerste Javaans-Surinaamse hoogleraar: professor Steven Samijo

# 1  vt steven Samijo Artikel Benoeming tot hoogleraar professor
# 1  vt steven Samijo Artikel Benoeming tot hoogleraar professorDe eerste Javaans-Surinaamse hoogleraar/professor binnen de gelederen van deze bevolkingsgroep staat genoteerd. En hij wordt van harte gefeliciteerd en welkom geheten door allen die hem liefhebben. Steven Samijo is op 12 juli 2014 in Kerkrade beëdigd tot hoogleraar in de leerstoel van Humanity and Orthopedic Surgery aan de Martin Buber Universiteit, Rolduc, Kerkrade. Deze trotse mededeling doet de Forumgroep Javanen in Diaspora – Nederland. Deze universiteit reikt jaarlijks een prijs uit aan mensen die voor de mensheid veel betekenen of veel betekend hebben; zo is deze eer ook al ten deel gevallen aan o.a. Gary Kasparov, Michael Gorbatjov, Hans-Dietrich Genscher, prinses Irene, Herman van Veen. Steven is oudste van vier kinderen uit een onderwijzersgezin. Hij is opgegroeid in de Van Hattemweg te Lelydorp. Uit gesprekken met zijn jongere broer komt naar voren, dat de educatieve- en pedagogische aspecten in de opvoeding door hun ouders beslissend waren geweest in de verdere vorming van de kinderen. Hoewel de kinderen alle vrijheid werden gegund, was er wel één ding dat hen helder en duidelijk werd bijgebracht: om je tijd niet ijdel te gebruiken en om je altijd te geven en in te zetten voor je medemens. De vader van Steven, nu wijlen, was in het verleden naast onderwijzer, ook leider geweest op internaat Taman Putro. Ook was hij sociaal coördinator van de Van Hattemweg om openbare voorzieningen voor de gemeenschap te bepleiten.
Steven heeft zijn middelbare schoolopleiding (AMS) in Suriname doorlopen en ging toen naar Nederland voor verdere studie. In die tijd was er in Suriname sprake van een heel moeilijke periode om kinderen in het buitenland te laten studeren. Dit moest met eigen middelen bekostigd worden en in een situatie waarbij regelmatig tekorten waren aan deviezen. Ondanks de moeilijke beginjaren voor een beginnende student uit Suriname, waar hij eerst een andere studie deed (informatica), week hij niet af van zijn doel, totdat hij kort daarna werd toegelaten tot de studie geneeskunde in Maastricht.
Al heel snel heeft hij zijn draai en enthousiasme gevonden en na het afronden van de basisartsenopleiding heeft hij een opleidingsplaats kunnen bemachtigen in de chirurgie om zich uiteindelijk te kunnen specialiseren in de orthopedie. Tevens promoveerde hij aan de afdeling Biofysica, Rijksuniversiteit Maastricht, op het onderwerp: afschuifspanning in slagaderen van mensen. Thans is hij werkzaam als medisch specialist bij het Antrum ZH in Heerlen, met als speciaal aandachtsgebied: chirurgie van de bovenste extremiteit (schouder, arm, elleboog, pols, hand) en in de plexus brachialis problematiek. Steven is getrouwd en heeft drie kinderen. Steven is buiten Nederland ook actief in het medisch werk, zoals in Suriname met medische/onderwijs-/sociale projecten in Lelydorp e.o. en medische ingrepen in het St. Vincentius ZH en het Academisch Ziekenhuis te Paramaribo met Surinaamse collegae en recentelijk in Oost-Java / Indonesië om in de toekomst de reeds bestaande medische samenwerkingsprojecten te continueren en uit te breiden.
Zijn benoeming tot hoogleraar is waarlijk een mijlpaal voor de Javanen in diaspora. Op ons aandringen om zelf een posting te doen op het JID NL-forum heeft hij beleefd gevraagd of een ander het zou willen doen, indien daar behoefte aan zou zijn. Dit typeert Stevens karakter. Zonder veel te zijn in woorden, toch veel voor anderen willen doen. Dit kwam ook tot uiting tijdens zijn inaugurele speech met de titel: ‘Chirurgie, opereren in dialogisch humaan perspectief’.
De gemeenschap is heel trots op hem.
Dit artikel is bedoeld om Steven Samijo als modelfiguur in de schijnwerper te zetten en dat hij een voorbeeld voor ons mag zijn, voor alle Javanen in diaspora en voor de jongeren in het bijzonder… Een soort empowerment dus!
Forumgroep Javanen in Diaspora – Nederland

error: Kopiëren mag niet!