Project driejarigen nog steeds ‘on hold’

Het Bureau Lager Onderwijs (BLO) kan nog steeds geen nadere informatie geven met betrekking tot het wel of niet doorgaan van de screening van peuters voor het komende schooljaar. Ook is niemand bereid om uit te leggen waarom de screening nu precies ‘on hold’ is.
Ouders van driejarigen die hun kinderen willen laten screenen waardoor ze worden toegelaten tot de kleuterschool, krijgen steeds hetzelfde verhaal van het BLO te horen, namelijk dat het project ‘on hold’ is gezet. Gezien het feit de inschrijvingen voor het nieuwe schooljaar reeds voor de deur staan, zou het wellicht te laat kunnen zijn als en wanneer besloten wordt de screening toch voortgang te laten vinden.
Het betreft hier het screenen van kinderen die zogenaamd ‘nadelig’ jarig zijn. In de wet staat dat kinderen die uiterlijk in december 4 jaar oud worden, ingeschreven mogen worden in kleuter A.
Kinderen die tussen december en maart van het daaropvolgende jaar hun 4de verjaardag vieren, worden slechts toegelaten na de screening. De kinderen die de test halen, verliezen dan niet onnodig een schooljaar vanwege hun leeftijd.
Er is vanuit het Minov nooit een officieel bericht uitgegaan waarin zij aangeeft dat de screening is verschoven dan wel dat het project zou zijn stopgezet. Het project dat al meer dan 7 jaar wordt uitgevoerd, is nog niet officieel geïntegreerd door het Minov, reden waarom er nog steeds over een ‘project’ wordt gesproken.

error: Kopiëren mag niet!