Verschillen en overeenkomsten tussen Zwarte en Joodse Holocaust

Door Harry Polak werd de discussie over slavernij en de Joodse Holocaust aangezwengeld in de Nieuwsbrief van de International Institute for Scientific Research (IISR). Sandew Hira geeft antwoord op de kritiek van Harry Polak. Met 1 juli net achter ons, willen wij u deze wetenschappelijke beschouwing niet onthouden. Er zijn vier punten in de bijdrage van Harry Polak die Hira zal behandelen:
1. De schatting van het totale aantal slachtoffers van de Zwarte Holocaust;
2. De ranglijst van de misdaden tegen de menselijkheid;
3. De vraag: mag je menselijk leed met elkaar vergelijken?;
4. De verschillen en overeenkomsten tussen de Zwarte en de Joodse Holocaust.
Het totale aantal slachtoffers van de Zwarte Holocaust
“Harry is enigszins in de war met betrekking tot de calculatie van het aantal slachtoffers van de Zwarte Holocaust. Hij meent dat het aantal slachtoffers wordt bepaald door het aantal mensen dat vanuit Afrika gekidnapt is en naar de Amerika’s is vervoerd. Dit aantal is 12 miljoen. Hiervan hebben 2 miljoen de reis niet overleefd. Maar voor iedere persoon die levend vertrokken is in Afrika, zijn naar schatting 2-5 overleden in Afrika tijdens de reis van het dorp waar ze werden gekidnapt naar de havens aan de kust (een reis van soms meer dan 500 km). Dat zijn dus 24-60 miljoen slachtoffers in Afrika. Van de 10 miljoen mensen die levend zijn aangekomen in Amerika zijn gedurende 250-300 jaar (10-12 generaties van 25 jaar) 2-3 personen in vrijheid geboren en direct na hu geboorte tot slaaf gemaakt. Dat zijn 200-360 miljoen slachtoffers. In totaal kom je uit op 236-432 miljoen slachtoffers. Het is in mijn optiek volstrekt onjuist om alleen de mensen die Afrika levend verlaten hebben aan te merken als slachtoffer van de Zwarte Holocaust.
De ranglijst van de misdaden tegen de menselijkheid
In de ranglijst van de misdaden tegen de menselijkheid gebruik ik de volgende meetbare en objectieve criteria:
1. Het totale aantal slachtoffers;
2. De duur van de misdaad.
Boven aan de lijst staat de Zwarte Holocaust met naar schatting tussen 230-430 miljoen slachtoffers en een duur van 250-350 jaar. Dan volgt de Inheemse Holocaust, de vernietiging van de levens van Inheemsen als gevolg van de Europese invasie en bezetting van de Amerika’s. De schattingen lopen uiteen tussen 50-75 miljoen in een periode van 100 jaar. Vervolgens is er de Victoriaanse Holocaust. Tussen 1872 en 1902 zijn tussen 30 en 60 miljoen mensen in India en China om het leven gekomen door honger. In dertig jaar tijd heeft zich één van de grootste rampen voltrokken in de geschiedenis van deze landen als gevolg van kolonialisme zonder dat het in de geschiedenisboeken terechtgekomen is
Daarna komt de Congolese Holocaust. Tussen 1880 en 1910 kwamen in de voormalige “Belgische” Kongo ongeveer 10 miljoen mensen om het leven als gevolg van de onderdrukking en uitbuiting door het Belgische kolonialisme. Tenslotte is er de Joodse Holocaust met 6 miljoen doden tussen 1940 en 1945. De Joodse Holocaust komt niet op de vierde plaats zoals ik aanvankelijk beweerde maar op de vijfde plaats op de ranglijst van de misdaden tegen de menselijkheid. Die correctie is wel op zijn plaats.
Buiten deze misdaden zijn er meer mensen vermoord, zowel tijdens de pogroms tegen de Joden als tijdens de onderdrukking en uitbuiting in de periode van het kolonialisme over alle delen van de wereld. Die zijn niet meegenomen bij de opstelling van de ranglijst.
De vraag: mag je menselijk leed met elkaar vergelijken?
De directe tegenvraag is: waarom niet? Het wordt elke dag gedaan in alle rechtbanken in de wereld. Iemand die een ander met een honkbalknuppel het ziekenhuis inslaat wordt anders behandeld dan iemand die een ander met messen bewerkt, diens ledematen afhakt en laat doodbloeden. Waarom zou je in het ene geval menselijk leed wel mogen vergelijken en in het geval van de vergelijking van de misdaden tegen menselijkheid niet? Als het om de Joodse Holocaust gaat wordt al gauw gezegd dat je menselijk leed niet met elkaar mag vergelijken en het leed van de Joodse Holocaust uniek is en een bijzonder karakter heeft. Maar dit heeft geen enkele wetenschappelijke basis.
Een argument dat gebruikt wordt is dat je geen rangschikking van menselijk leed moet opstellen omdat degene die onderaan staat dan het gevoel krijgt dat zijn of haar leed gebagatelliseerd wordt. In dit geval gaat het dan om de Joodse Holocaust. Stel dat we alle menselijk leed gelijk stellen, dan zou dat betekenen dat we mogen stellen dat de Zwarte Holocaust even erg is als de Joodse Holocaust. Geldt dat ook voor de slachtoffers van de Israëlische bombardementen op Gaza? Zouden we dan mogen stellen dat deze bombardementen op één lijn gesteld mogen worden met de Joodse Holocaust omdat we geen vergelijking mogen maken van menselijk leed en alle menselijk leed op één lijn moeten stellen? Waarschijnlijk niet. Waarom zouden we met twee maten meten als het gaat om menselijk leed.
In mijn optiek zijn er kwalitatieve en kwantitatieve verschillen tussen de verschillende misdaden tegen de menselijkheid. Als we objectieve criteria hanteren dan kom je uit op de ranglijst zoals ik die heb opgesteld.
De verschillen en overeenkomsten tussen de Zwarte en de Joodse Holocaust
De overeenkomsten tussen alle misdaden tegen de menselijkheid:

• Menselijk leven wordt op grote schaal vernietigd.
• De vernietiging wordt met steun van staten en regeringen georganiseerd en uitgevoerd.
• De vernietiging vindt plaats gedurende een lange periode.
• De vernietiging wordt gerechtvaardigd met een ideologie (racisme, liberalisme).
De verschillen zijn:
• Het motief in de eerste vier misdaden is hebzucht, bij de laatste is het haat. Voor sommige mensen is kennelijk hebzucht als motief minder erg dan haat, maar voor het slachtoffer maakt dat niet uit.
• De methode van vernietiging van mensenlevens bij de laatste misdaad is het op directe wijze fysiek elimineren van Joden. Bij de overige misdaden was het een combinatie van direct fysiek elimineren (met name bij opstanden en bij doodstraffen) en indirecte vernietiging door mensen zich dood te laten werken of verhongeren. Tijdens de Zwarte Holocaust was de afschrijvingstermijn van een tot slaafgemaakte gesteld op 20 jaar. Ze werden net als machines en koeien afgeschreven als levende voorraad.
• De erkenning van de misdaad tegen de menselijkheid. De Joodse Holocaust is erkend als een misdaad tegen de menselijkheid. Er zijn herstelbetalingen gepleegd die tot de dag van vandaag doorgaan. Tot 2014 had Duitsland € 120 miljard betaald aan herstelbetalingen. Onlangs heeft Duitsland besloten om € 772 miljoen uit te trekken voor de thuiszorg van overlevenden van de Holocaust in de hele wereld. Het geld zal in fasen worden gegeven tussen 2014 en 2017 aan 56.000 Holocaust-overlevenden. De andere misdaden tegen de menselijkheid zijn ontkend en bewust in de vergetelheid gestopt. Dankzij een nieuwe generatie intellectuelen en activisten wordt dit onrecht actief bestreden, aldus Sandew Hira in de Nieuwsbrief van IISR.

error: Kopiëren mag niet!