PVF verzoekt Minov voor compensatie leerlingen havo

De PVF wil bij deze het Minov hartelijk bedanken dat zij een onderzoek heeft ingesteld met betrekking tot het examenwerk Economie 1 van het havo. Het resultaat was dat er een cijferfout in het werk is ontdekt. Het Minov geeft aan dat er afgesproken is om met de fout te werken zoals het staat vermeld in een lokaal dagblad. Dat wordt door de PVF gewaardeerd.
Echter is de PVF de mening toegedaan dat het probleem hiermee niet volledig is verholpen. Studenten zijn door deze rekenfout in de war geraakt en hebben veel tijd verloren hieraan. Deze latente gevolgen van de cijferfout zijn dus niet gecompenseerd. Daarnaast heeft het Minov geen uitspraak gedaan over de toetsvorm van opgave 3. Het is en het blijft voor de PVF een vraag waarom de examencommissie van economie 1 na jaren besloten heeft om geen buitenland te toetsten. De PVF keurt deze werkwijze ten zeerste af. Zij benadrukt ook dat opvoeders niet op zo een pedagogisch onverantwoorde wijze kunnen omgaan met de belangen van leerlingen.
Namens de ouders en de leerlingen die het vak economie 1 op het havo hebben gemaakt, doet de PVF een verzoek aan het Minov om de latente gevolgen en ongeplande toetsvorm te compenseren.
Daarnaast roept de PVF het Minov ook op om te waken dat dit soort zaken zich in de toekomst niet meer voordoen. Zeker wanneer men zich ervan bewust is dat het een en het ander een negatieve invloed kan hebben op de cijfers van de leerlingen. Verder doet de PVF een beroep op het Minov om alle intersectieverslagen van alle secties van het vwo en havo onder de loep te nemen. Er dient bij alle vakken een docentenagenda aanwezig te zijn waarin duidelijk en specifiek de lesdoelen per les aangegeven zijn, want op dit moment is dat niet zo. Men kan nuttig gebruik maken van de werkwijze van het Natin en imeao nieuwe structuur. Bij het opstellen van het examenwerk dient men zich strikt te houden aan de docentenagenda, want een bepaald aspect kan op verschillende manieren worden getoetst. Om te zorgen voor een kwalitatief goed examenwerk is het van belang dat er één of meer externe deskundigen worden aangewezen voor het opstellen van het examenwerk. Als het aan de PVF ligt zou het examenwerk opgesteld moeten worden door externe deskundigen en geen docenten die het vak verzorgen op een van de scholen. Immers hierdoor voorkom je dat bepaalde leerlingen al dan niet bewust voorgetrokken worden.
Erak Fatehmohamed,
Voorzitter mediacommissie PVF

error: Kopiëren mag niet!