Emancipatieboodschap

De kolonisatie van enkele eeuwen geleden ging gepaard met onderdrukking middels onder andere de slavernij. De periode van de slavernij is een onwisbare zwarte bladzijde uit onze geschiedenis, daar het voor veel menselijk leed heeft gezorgd. Wij kunnen ons waarlijk voorstellen wat het betekent om tegen de wil in uit een vertrouwde omgeving van mens en milieu te worden onttrokken, onder erbarmelijke omstandigheden tot zware arbeid te worden gedwongen en structureel te worden mishandeld en vernederd, echter is de beleving des persoon. De onttrekking van een persoon uit zijn of haar vertrouwde omgeving zorgt niet allen voor verdriet, angst en onzekerheid, maar creëert vanuit een positieve benadering tegelijkertijd een uitdaging, een nieuw begin en een keuze. De kolonisatie heeft middels de slavenhandel ertoe geleid dat nakomelingen van slaven uit het Afrikaanse continent heden deel uitmaken van de Surinaamse bevolking. Een weg terug kunnen wij feitelijk niet, daarom is het ons geboden om vanuit een nieuw perspectief als eerbied aan onze voorouders die tranen, zweet en bloed hebben moeten opofferen, de welvarende natie Suriname te bewerkstellingen. Het realiseren van dit doel zal niet alleen een eerbiedige daad volvoeren, maar tevens vanuit een geestelijke benadering zorgen voor de zielenrust van de voorouders uit ons slavenverleden, welke zij onomstotelijk verdienen, gezien hun onderdrukt leven op aarde. Wij moeten als nakomelingen van de slaven niet steeds terugblikken, maar indachtig de geschiedenis, onze blikken vooruit richten op een nieuwe horizon, een nieuwe toekomst en nieuwe perspectieven.
De afschaffing van de slavernij betekent feitelijk het bezitten van vrijheid
Vrijheid is voor elk individu belangrijk, vrijheid in doen en denken, natuurlijk met haar morele begrenzingen, maar meer nog het ervaren daarvan draagt bij aan onbegrensde heerlijkheid. Vrijheid kan worden opgedeeld in het tastbare en het mentale. De praktijk leert dat wij allen Surinamers anno 2014 wel een hoge mate van tastbare vrijheid bezitten, maar nog bevangen zijn ten aanzien van het mentale. Bob Marley gaf reeds middels zijn opzienbare filosofische muzikale stijl de boodschap “free your self from mental slavery”! Wij worden in ons denken nog te vaak geleid door zaken die ons onderling scheiden, verdeeldheid en leed bezorgen en de natievorming in de weg staan. Laten wij allen gezamenlijk eraan werken om deze mentale ketening stuk te slaan, waardoor wij daadwerkelijk eens luid uit ons hart kunnen roepen “ay un fri”! Deze mentale vrijheid zal zorg dragen voor de natievorming, welke een belangrijke voorwaarde is voor de daadwerkelijke vooruitgang van ons land. Immers door elkaar te respecteren en samen te werken, is het realiseren van een gediversifieerde economie, een zo evenredig mogelijke verdeling van de rijkdommen, het leefbaar maken en het aangenaam vertoeven in ons land te garanderen. Zo kunnen wij gezamenlijk de weg plaveien om eens de overgang van derde wereld land naar een ontwikkeld land voor ons geliefd Suriname te bewerkstelligen. Laten wij de dag van de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863, op 1 juli 2014 onderling op een waardige wijze gedenken en vrolijk onze vrijheid vieren met het devies, zoals Bob Marley het bezingt “I wanna love you and treat you right”! Leve onze Vrijheid, Leve onze Republiek!
Frits Lalay

error: Kopiëren mag niet!