Havenbeheer komt met project ‘Terminal korjalen Albina’

1Havenbeheerwp-content/uploads/2014/06/1Havenbeheer.jpgIn verband met haar nieuwe project organiseert NV Havenbeheer op 9 juli 2014 een seminar met als onderwerp ‘De waarde binnen de ontwikkeling van Marowijne’. Suriname heeft een internationaal akkoord gesloten waarmee zij zich heeft gecommitteerd om ‘the points of entry’ te reguleren conform de eisen die door de World Health Organization (WHO) wereldwijd zijn gesteld. In dit kader heeft Havenbeheer het initiatief genomen om de steiger van Albina en de situatie rond de korjalen aan te pakken. Daartoe is op 29 november 2013, na machtiging door het ministerie van Buitenlandse Zaken, een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Havenbeheer en de gemeenten van het westelijk deel van Frans-Guyana (CCOG) om het project met Europese middelen te kunnen realiseren. Het ingenieursbureau Buro Cite NV is belast met deze kwestie.
Om dit project aan te vangen, is het daarom van groot belang om de stakeholders nauw bij het project te betrekken, vanaf het begin van het project tot en met de realisatie. Daartoe is het bureau Cite NV verzocht om onder meer een rol te spelen bij het uitvoeren van de haalbaarheidsstudie. Er zullen meerder opties worden onderzocht. De opties en locaties zijn onder meer afhankelijk van de input van de stakeholders. Momenteel is het voorlopig ontwerp gereed. Het presenteren van het voorlopige ontwerp is essentieel voor het verkrijgen van input om te komen tot het finale ontwerp. Vandaar dat Havenbeheer een seminar over deze zaak organiseert. Met de uitvoering van dit project kan dit jaar nog een aanvang worden gemaakt. Het project streeft naar een rehabilitatie van de steiger van Albina conform WHO-standaarden en het bevorderen van de controle en veiligheid.
Farzana Abdoel

error: Kopiëren mag niet!