De vastenmaand Ramadan

Waarde broeders en zusters in de Islam,
Het vasten is een van de vijf zuilen binnen de Islam. Het is een verplichting voor iedereen die daartoe in staat is. De heilige vastenmaand ramadan is een speciale maand, in deze maand zijn de mensen erg tolerant, vrijgevig, inschikkelijk en vriendelijk. De Almachtige heeft ons begunstigd met de maand ramadan en de vastenmaand tot het seizoen van barmhartigheid en vergiffenis gemaakt.
De maand Ramadan is een gelegenheid om eigenschappen als geduld en zelfbeheersing te ontwikkelen, en de woede in toom te houden en vergevingsgezind te zijn. Door middel van het vasten leert de mens het principe van oprechte liefde. Het belangrijkste doel van het vasten is om in een zodanige staat terecht te komen, dat wij in harmonie en vrede leven met onszelf, onze omgeving en onze Schepper.
Door weg te blijven van slechte handelingen, beantwoorden wij aan het belangrijkste doel van het vasten en komen wij steeds dichter bij de staat van vrede en harmonie. Het vasten is een doeltreffende onderrichting in de beheersing en wilskracht.
Laten wij uit de ramadan gelovige lessen halen die ons een vrome leven laten leiden. Een vrome leven dat ons ver weg houdt van de narigheid van een innerlijke die het kwaad gebiedt. Een vrome leven dat ons weg houdt van het kwaad van buitensporige lusten en overweldigende neigingen.
Iemand die op de juiste wijze vast kan een goede zelfdiscipline kweken en zal niet snel bezwijken voor allerlei verleidingen. Tevens leert vasten de mens het vermogen tot aanpassen van het leven. Je gehele dagelijkse routine wordt gewijzigd en je zult moeten wennen aan nieuwe regels en etenstijden.
Het vasten geeft de mens een geest van eenheid en broederschap en van gelijkheid voor de Schepper. Door wederzijds respect en tolerantie te tonen voor alle geloven kunnen we de saamhorigheid en eenheid in de samenleving bevorderen en natievorming stimuleren. De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) doet een beroep op eenieder om alle ondersteuning te geven aan de moslims die vasten, opdat zij succesvol kunnen zijn in hun edelmoedig doel. Aan alle moslim broeders en zusters worden kracht, wijsheid en zegen toegewenst, gedurende de vasten periode.
De Vooruitstrevende Hervormings-Partij( VHP) wenst de samenleving maar in het bijzonder de totale moslimgemeenschap een gezegende ramadan toe.
VHP mediacommissie

error: Kopiëren mag niet!