Pensioenen opnieuw welvaartvast

De wensen van de gepensioneerden, gebundeld in de Bond Belangen Behartiging Gepensioneerden in Overheidsdienst, gaan in vervulling. Dit verneemt Dagblad Suriname van de voorzitter, Armand Deekman. Dit besluit is genomen na twee marathonvergaderingen met de bond en de president. De pensioenen waren al waardevast, maar dat werd in een staatsbesluit van 2013 ingetrokken door deze regering. Dit betekende dat de pensioenen niet meer zouden meegaan met salarisverhogingen binnen de ambtenarij en ook niet met inflatiecorrecties.
In januari van dit jaar gingen de gepensioneerden de straat op en dienden een petitie in bij de president. Het ging bij de gepensioneerden om de welvaartvastheid van de pensioenen van gewezen ambtenaren en de met hen gelijkgestelden. Een van de eisen was dat dit met terugwerking tot januari 2012 wederom door de regering in een staatsbesluit wordt gegarandeerd. In de petitie werd er ook een verzoek gedaan dat de regering alsnog de 10% verhoging van de actief dienende ambtenaren met ingang van januari 2012 laat doorwerken op de pensioenen van de gewezen ambtenaren en de met hen gelijkgestelden.
Morgen zal het akkoord met de regering worden uitgelegd aan de leden in een algemene ledenvergadering.
Consuela Raalte

error: Kopiëren mag niet!