Roep om tabakaccijns te verhogen

Op 31 mei is het ‘Wereld Geen Tabak Dag’ en roept de World Health Organization (WHO) landen op om hun accijns op tabak te verhogen, zodat rokers gemotiveerd worden om te stoppen en nog-niet-rokers verhinderd worden om te beginnen.
De WHO schat dat met het verhogen van accijns met 50% in alle landen, het aantal rokers zal verminderen met 49 miljoen.
Mondiaal sterft ongeveer de helft van de rokers aan de gevolgen van de verslaving. De behandeling van deze aandoeningen zoals longemfyseem en kanker zijn erg kostbaar en de meeste mensen worden getroffen tijdens de hoogtijdagen van hun werkzaam leven, wat een verdere kostenverhoging met zich meebrengt en inkomens verlaagt. WHO-baas dr. Margaret Chan: “Gerichte actie voeren op belastingbeleid van tabak, raakt de industrie waar dit het meeste pijn doet.” De WHO berekende dat wanneer accijns per pakje met 50% verhoogd wordt, wereldwijd overheden een extra US$ 101 miljard zullen besparen. Hoge prijzen zijn vooral effectief op het ontmoedigen van jongeren.
Het verhogen van accijns als ondersteuning op het verminderen van tabaksconsumptie is een kernelement in de WHO Framework Convention on Tobacco Control. Dit is een internationaal raamwerk dat per 2005 in werking werd gesteld, om overheden te doen bewegen tot beslissingen. Zo mag er geen tabak verkocht worden aan minderjarigen, is er een verbod op reclame, sponsoring en promotie, moeten pakjes voorzien zijn van waarschuwingstekens en moeten rookvrije ruimten aangewezen worden.
In het verlengde van de Framework Convention on Tobacco Control, heeft Suriname op 7 juni 2013 de Tabakswet aangenomen die rookvrije ruimtes moet creëren. Volgende maand bestaat deze wet een jaar en zal deze uitgevoerd worden. Dit betekent dat er nu ook daadwerkelijk de boetes zullen worden uitgedeeld aan degenen die zich niet houden aan de wet. Wat het precieze effectieve resultaat zal zijn, laat zich raden, omdat er tot op heden alleen waarschuwingen zijn gegeven.

error: Kopiëren mag niet!