Amnesty International 53 jaar

Amnesty International 53 jaar-3Op 28 mei 1961 werd Amnesty International opgericht. Gisteren vierde de internationaal opererende NGO dus haar 53ste verjaardag. Amnesty International richt zich op de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale verdragen en mensenrechtenverklaringen.
Historische momenten
Terugkijkend op de geschiedenis is er een aantal belangrijke momenten geweest voor de organisatie, waarvan het eenmansprotest op het Plein van de Hemelse Vrede (Tiananmenplein) in 1989, de aanvaarding van het VN-verdrag tegen martelen in 1984 en de oprichting van het Internationaal Strafhof in 1998 de meest bekende zijn. De Arabische Lente van 2010 is een van de recentere focuspunten geweest, evenals de veroordeling van de Russische punkband Pussy Riot in 2012. De mensenrechtenorganisatie is de grootste in de wereld en heeft ondersteuners in meer dan 150 landen.
Digitaal actie voeren
Momenteel voert zij verschillende acties die op de website en de Facebookpagina kunnen worden gevolgd. Middels e-mails kunnen burgers hun steun betuigen. Een van de acties die zij momenteel voert, is gericht op de vrijlating van Meriam Yehya Ibrahim uit Sudan. Meriam is een Christelijke in een moslimland, waar de Sharia geldt. Omdat zij met een christelijke man is getrouwd en nog beschouwd wordt als moslim, beschouwt men dat als overspel, met als gevolg dat zij tot zweepslagen en de dood is veroordeeld. Omdat ze heeft verklaard een christelijke te zijn, is zij ook aangeklaagd voor afvalligheid. Afgelopen week is zij in de gevangenis, waar zij verblijft met haar anderhalf jaar oude zoon, bevallen van een dochter. Via de site van Amnesty International kan men een digitale handtekening plaatsen onder een mail, die gericht is aan de autoriteiten in Sudan.
Geef een gele kaart
Een andere opvallende actie die momenteel loopt, is ‘Geef de Braziliaanse regering een gele kaart’ en heeft dus te maken met het WK in Brazilië. Om steden schoon te vegen, worden mensen op hardhandige wijze verwijderd uit favela’s. Op verschillende digitale media gaan foto’s rond van Braziliaanse agenten bij lijken van kinderen uit de krottenwijken. Over de authenticiteit van deze foto’s wordt gespeculeerd, maar gezien de aandacht van Amnesty International hiervoor kan men stellen dat er wel degelijk iets gaande is, dat in strijd is met de Universele Rechten van de Mens. De protesten tegen het schoonvegen van de favela’s worden met (excessief?) geweld neergeslagen en er zijn wetten in voorbereiding, die geweld tegen protestanten zouden rechtvaardigen in de toekomst.
Beter kaars aansteken dan duisternis vervloeken
Er is veel veranderd door de digitale revolutie van de afgelopen jaren. Onze stem laten horen, is heel gemakkelijk en met een druk op de send-knop kunnen wij helpen onze wereld rechtvaardiger te maken en te houden. En het mooiste, voor ons Surinamers die geleid worden door broodvrees, het kan ook anoniem! Het logo van de mensenrechtenorganisatie, een kaars omringd door prikkeldraad, komt ook voort uit het gezegde ‘Het is beter een kaars aan te steken dan de duisternis te vervloeken’. Dat wil zeggen dat men beter zelf kan proberen een vervelende situatie te veranderen dan alleen maar te mopperen. Voor meer informatie of deelnemen aan de verschillende acties, kijk op www.amnesty.nl.
Christio Wijnhard

error: Kopiëren mag niet!