Oppervlakkige beantwoording door president in de DNA

President Bouterse gisteren na lange tijd acte de présence gegeven in de DNA. Hij ging zeer summier in op de verschillende vragen van voornamelijk de oppositie. De naschoolse opvang, die door het DNA-lid Mahinder Jogi was aangekaart, gaf de president aan dat dit geëvalueerd is en dat het thans in goede banen wordt geleid. Ten aanzien van de 18.000 woningen die deze regering zou bouwen gaf de president aan dat gaandeweg dit eerder tot 25.000 zal komen. ‘Wij gaan dit project met z’n allen moeten trekken. Het bedrijfsleven levert zijn bijdrage. De mensen die hoop hadden verloren, hebben nu hoop’, gaf de president aan. Wij zitten met het vraagstuk van gronden en het bouwrijp maken van gronden, maar belangrijk is dat de mensen hoop hebben dat het komt. “Ik ben ook president van de NPS’ers”, gaf de president aan om te illustreren dat iedereen aan bod komt voor een woning. De president stelde iedereen gerust ten aanzien van s’lands financien. “U hoeft zich geen zorgen te maken dat de zaak zal springen. Alles is onder controle.”
De kwestie van de penitentiaire ambtenaren is ook onder de aandacht van de regering. Hij hoopt dat de kwestie van de waardevaste pensioenen tegen donderdag moet zijn afgerond. ‘De regering heeft een speciale regeling voor directeur AZP, omdat daar een manager nodig is om zaken op orde te stellen.’ De president stelde voor om in comité generaal daar uitgebreid op te gaan. Voor zover het om de kwestie Gopi gaat, zegt de president dat er wettelijk niets aan de hand is. Het is een morele kwestie, daarom zijn er maatregelen getroffen. Voor zover het betreft de handelingen van de vereffenaar van Marienburg, Michael Shak Shie, geeft de president aan dat er twee meningen zijn. ‘De ene is dat de koop duidelijk en wettelijk is er niets aan de hand. Het is wel vernietigbaar. Een andere mening is dat alle verkopen nietig zijn. De president zegt dat de regering bezig is met deze zaak.’
De pasgeboren drieling in AZP kreeg ook summierlijk aandacht. Evenals Carifesta; de zaken moeten onderzocht worden was de enige reactie van de president. Betreffende de TAS werd aangegeven dat de zaak voor de rechter zal dienen, omdat de overeenkomst buiten de RvC is getekend. Versterken van instituten zal zeker moeten gebeuren, beaamt de president, maar geeft niet aan welke instituten versterkt gaan worden. Daarmee sloot de president de tweede ronde van de regering bij de begrotingsbehandeling.

error: Kopiëren mag niet!