Parmessar: “Reactie rr-leden uit de buurt meenemen bij verstrekken vergunningen”

De diverse buurten in alle districten van ons land moeten op de hoogte zijn van waar er gebouwd zal worden. De plaats waar een onderneming zal komen, moet duidelijk zijn. Middels duidelijke borden moet worden aangegeven welke activiteiten ontplooid zullen worden, alvorens men overgaat tot de bouw van een winkelpand. Hierdoor kunnen buurtbewoners tijdig reageren indien zij het niet eens zijn met de komst van een winkelpand en of bedrijf in hun directe omgeving. Minister Rabin Parmessar van Openbare Werken heeft in het parlement aangegeven dat de reactie van de rr-leden uit de buurt moet worden meegenomen alvorens een vergunning wordt verstrekt. Parlementariër Carl Breeveld verwees op zijn beurt naar de kwestie van de Connection Mall. Breeveld maakt zich sterk voor een goede ruimtelijke ordening, waar woongenot gegarandeerd is. Robby Morroy, die pal naast de Connection Mall woont en enorme last ondervindt van de activiteiten die bij de mall worden ontplooid, geeft in gesprek met Dagblad Suriname aan dat er eigenlijk geen oplossing is gekomen voor de buurtbewoners. Integendeel is de situatie erger geworden sinds er een alcoholvergunning is verstrekt. “Het is een duidelijke klap in het gezicht van de buurtbewoners”, merkt Morroy kritisch op. Ondanks het feit dat er ettelijke malen brieven zijn verstuurd naar de diverse instanties, wordt er toch een vergunning verstrekt. Er wordt volgens Morroy duidelijk gekozen voor het grote geld en niet voor de belangen van de buurtbewoners. Ook het stappen naar de rechter biedt geen soelaas. Naast de kosten die daarmee gepaard gaan, moet er ook een advocaat in de arm genomen worden die echt het werk wil doen. Morroy betwijfelt de geloofwaardigheid van advocaten, de goede niet te na gesproken. Hij haalt als voorbeeld de advocaat aan die pleit voor de buurtbewoners van Paramaribo Noord. De buurtbewoners zijn het er niet mee eens dat Choi’s supermarkt de sloot heeft gedempt om daar een parkeerplaats neer te zetten. Dezelfde advocaat die optreedt voor de buurtbewoners, is in een ander geval advocaat van de Connection Mall. Hij betwijfelt ook of alle winkels gehuisvest in de Connection Mall beschikken over een geldige vergunning. Hij weet alleen dat er officieel een vergunning is verstrekt.

error: Kopiëren mag niet!