Biografische vergelijking is dramatische waan

Kennelijk als gevolg van perceptuele verschillen heeft een journalist in een lokaal dagblad doen voorkomen alsof ik in een telefonisch interview aan hem gezegd zou hebben dat Somohardjo een duivel is. In het desbetreffende interview is namelijk onder meer het volgende desgevraagd door mij gesteld: ‘Als je een politieke partij (PL) voor duivel (goedkeuring van de aangepaste amnestiewet, verraad en bedrog) uitmaakt, en je eigen partij (het Front) als een engel (morele waarden en normen) voorhoudt, om later toch samen te gaan werken met dezelfde duivel, dan ben je een judas’. Het was dus allemaal symbolisch bedoeld…symbolisch! Zonder voorkennis van deze toedracht is het begrijpelijk als PL-loyalisten zich aangesproken hebben gevoeld. Het is tevens begrijpelijk dat een zoon van Somohardjo gemeend heeft hierop te moeten reageren, of dat iemand gebruikt is om dit te doen aangezien het niet bekend is of deze zoon de capaciteiten hiervoor heeft.
Google-resultaat
De bewering van het vermeende betrokken familielid echter, dat ‘uit het Google-resultaat’ mijn verleden slecht zou blijken, is een ‘pathologische leugen’ en dus algemeen verifieerbaar. Het tegendeel is waar. Ondergetekende is nog nooit in aanraking geweest met justitie, terwijl betrokkenen wel met zelfs een veroordeling! Volgens het Google-resultaat zou betrokkene zich juist diep moeten schamen om mij te lasteren. Zie bijvoorbeeld mijn verworvenheden door eigen arbeid verkregen, zoals internationale publicaties, citaten in HBS (Harvard Business School) Working Knowledge en Forbes Magazine, alsook twee doctoraten. Daarnaast zijn er persoonlijke aanvallen door betrokkene op mij gepleegd met de kennelijke bedoeling de lezer te doen geloven dat vader en zoon betere mensen zijn dan hetgeen ik ben. Uit de irrelevantie van deze persoonlijke aanvallen is duidelijk af te lezen wat de negatieve intenties van betrokkene zijn. DBS 15 november 2011: ‘Tijdens de algemene politieke beschouwingen heeft het DNA-lid Asiskumar Gajadien de president concreet gevraagd om aan te geven hoeveel landbouwpercelen de Mahona Landbouwonderneming NV toegewezen heeft gekregen en wat met deze percelen is gebeurd. Gebleken zou zijn dat een niet bestaande nv van dezelfde personen onder de naam van NV Mahona ook percelen heeft gekregen. De lijst die Gajadien presenteerde, betreft ongeveer 2.100 ha in de districten Saramacca, Nickerie, Commewijne en Wanica verstrekt aan deze nv’s. De huidige president-commissaris van deze nv is… (Nederlander en zoon van Paul Somohardjo).’
Conclusie
Ik hoop met deze weinige informatie betrokkenen uit hun dramatische waan te hebben geholpen om zich in dit kader met mij te vergelijken, en de lezers te hebben kunnen laten inzien dat datgene waarvan het Front Somohardjo verweten heeft, zij nu het volk van Suriname zelf aandoen: de pot verwijt de ketel dat die zwart ziet!
dr. Roy Bhikharie, PhD

error: Kopiëren mag niet!