Aansluiting waterleiding deze eeuw nog?!

De bewoners van Leiding 10A zijn nog steeds niet voorzien van stromend water aan huis en moeten zichzelf behelpen met een geïmproviseerd kraantje voor in het project
De bewoners van Leiding 10A zijn nog steeds niet voorzien van stromend water aan huis en moeten zichzelf behelpen met een geïmproviseerd kraantje voor in het project
Aan de bewoners van Leiding 10A werden bij de oplevering van de huizen gouden bergen beloofd. Zo langzamerhand lijkt de gouden berg steeds meer een vuilnishoop te zijn. Een letterlijke vuilnishoop want in het project wordt er nog steeds geen vuil opgehaald en de bewoners plaatsen hun afval bij de brug aan de ingang van het project. “Ze rijden het project niet in”, aldus één van de bewoners.
Overlast van hangjongeren
Wie er wel binnenkomen zijn hangjongeren die afkomstig zijn uit Sophia’s Lust. “In de avond fietsen ze door de wijk, maken herrie. Ook verzamelen ze zich bij de brug aan de ingang, waar ze marihuana roken”, vertelt de bewoner verder. Volgens hem hebben ze de jongeren al op het gedrag aangesproken, maar zonder resultaat. “We hebben niet echt een veilig gevoel.” Een andere bewoner geeft aan een keer thuis te zijn gekomen en voetsporen te hebben ontdekt op het erf. “Die voetsporen waren niet van mij. Ik zag dat de ramen waren geforceerd.”
Veel geschreeuw, weinig wol?
Één van de gouden bergen die was beloofd bij het overhandigen van de sleutels, was een politiepost in het project. Destijds wees minister Belfort zelfs de exacte locatie aan, een open terrein bij de ingang van het project. “We hebben zelfs niet een keer een surveillancewagen van de politie in het project gezien”, aldus de bewoners, die zich afvragen of de grote woorden van de ministers Belfort en Rusland tijdens de oplevering niet een kwestie waren van ‘veel geschreeuw, weinig wol’.
Als de minister dat heeft gezegd ..
Bij de Voorlichtingsdienst van het Korps Politie Suriname is men in eerste instantie zelfs verbaasd als er navraag gedaan wordt naar de status van de nieuwe politiepost. “Als de minister heeft gezegd dat er een post zal komen, dan kunnen we er vanuit gaan dat deze zal komen. Hij is de persoon die dat bepaalt. Wanneer deze post dan komt, weten wij helaas niet.” Dat er nog niet een keer een surveillancewagen is gezien door de bewoners, is volgens de Voorlichtingsdienst van het KPS simpel op te lossen. “Men kan contact opnemen met de ressortcommandant. Wij gaan er vanuit dat de locatie wel voorkomt in de surveillanceplannen die zijn gemaakt. Zo niet dan kan er door de commandant gekeken worden naar de behoefte en eventueel aanpassingen worden gemaakt.”
Deze eeuw nog?
De bewoners ontberen naast een goede vuilophaaldienst, ook een telefoonaansluiting en beschikken nog steeds niet over stromend water in huis. “Gaat dat deze eeuw nog komen”, vragen zij zich af. Vanuit de SWM werd aangegeven dat zij later in de week uitsluitsel kan geven omtrent de status van de waterleidingaansluiting. Eerder werd aangegeven dat alles klaar stond, maar dat er alleen werd gewacht op de betaling van het ministerie van OW. Vanuit OW werd er destijds geen duidelijk antwoord gegeven of de betaling al verricht was of niet.
Christio Wijnhard

error: Kopiëren mag niet!