Bond Fernandes Bottling nu lid Osav

Ook de Fernandes Botling & Verkoop Mij Werknemers Organisatie (F.B.V.W.O.) onder leiding van Imro Welh heeft het lidmaatschap van de Organisatie Samenwerkende Autonome Vakbonden (OSAV) aangevraagd en is met ingang van 15 april 2014 toegelaten. Deze aanvraag is voorafgegaan met een onderhoud tussen de leiding van de OSAV en het bestuur van de F.B.V.W.O. Het bestuur van de F.B.V.W.O. was geintereseerd in de fussie, waarden en normen van de OSAV. Tijdens dat onderhoud is er op transparante wijze uitleg gegeven en ingegaan op de vragen van het F.B.V.W.O. bestuur. De OSAV gaat voor studie, bevordering, vertegenwoordiging en verdediging van de stoffelijke, morele en geestelijke belangen van de arbeidende klasse. De werknemer is ook een menselijk wezen wiens waardidheid en rechten geeerbiedigd moeten worden en het recht op arbeid vrijelijk moet kunnen uitoefenen met in acht neming van de plichten zodat hij/zij een bijdrage kan leveren aan de opbouw van de maatschappij. De OSAV gaat voor het recht op arbeidsvoorwaarden voor elke werknemer en ziet erop toe dat zowel de rechten en plichten van de werknemer in stand gehouden worden door de werkgever. Partijen hebben elkaar gevonden in de doelstellingen en zullen in het belang van de werknemers een goede samenwerking aangaan.
Dit weerspiegelt onomwonden het vertrouwen in de beginselen en principes welke door de OSAV gehanteerd worden.
Het bestuur van de F.B.V.W.O. heeft na alle informatie verkregen te hebben van de OSAV leiding, een Algemene Ledenvergadering bijeen geroepen waarbij de leden het voordeel voor het aansluiten bij de OSAV heeft voorgehouden. Het bestuur van de F.B.V.W.O. heeft tijdens de ALV, toestemming verkregen om het lidmaatschap bij de OSAV aan te vragen.
De OSAV maakt van deze gelegenheid gebruik, om de samenleving erop te wijzen niets te zullen bereiken zonder strijd en wenst hiebij ook de totale samenleving in het bijzonder de arbeidendeklasse, een bezinningsvolle wrokomang dey toe.

error: Kopiëren mag niet!