Juspol geeft waardering aan haar secretaresses

Cynthia Linger-Derby kreeg de felicitatie van Meredith Spa-Haakmat van de afdeling Personeelszorg, terwijl het hoofd van Politie Jeugdzaken, inspecteur Retitia Forster, en medewerkster Asha Struikelblok toekijken  (foto: Juspol)
Cynthia Linger-Derby kreeg de felicitatie van Meredith Spa-Haakmat van de afdeling Personeelszorg, terwijl het hoofd van Politie Jeugdzaken, inspecteur Retitia Forster, en medewerkster Asha Struikelblok toekijken (foto: Juspol)
‘U kunt elke dag een onvoorwaardelijk beroep doen op uw secretaresse. Secretaressedag is daarom een perfecte gelegenheid om daarvoor uw waardering te laten blijken.’ Het ministerie van Justitie en Politie viert al jaren de ‘Secretaressedag’ met haar medewerkers. Ook dit jaar is er op ‘Secretaressedag’, 17 april, waardering getoond voor de inzet van de secretaresses van het ministerie. Namens de minister van Justitie en Politie en de departementsleiding heeft de afdeling Personeelszorg de diverse hardwerkende medewerkers op hun werkplek bezocht en een geschenk overhandigd. Sommigen onder hen waren zelfs vergeten dat het ‘Secretaressedag’ was. Ze werden verrast met het bezoek van de vertegenwoordigers van Personeelszorg.
Secretaressedag is een jaarlijks terugkerende dag en wordt gehouden op de derde donderdag in april, waarop secretaresses in het zonnetje worden gezet. Secretaressedag is een van oorsprong Amerikaans bedenksel. De bedoeling van het jaarlijkse evenement was om de secretaresse in het zonnetje te zetten, stil te staan bij zijn/haar toegevoegde waarde voor de organisatie en om het imago van het secretaressevak te verbeteren. Daarbij richtten de organisatoren zich op de managers en op secretaresse zelf. Ook in andere landen bestaat een jaarlijkse secretaressedag.
In de Verenigde Staten is ‘Secretaries Day’ inmiddels omgedoopt tot ‘Administrative Professionals’ Day’. Daar wordt de dag jaarlijks gehouden op de woensdag van de laatste volle week van april.

error: Kopiëren mag niet!