Paasboodschap DNL

Hoewel het Paasfeest in wezen een joodse feest is wordt het in Suriname, evenals elders in de wereld alom gevierd. Dit komt omdat Pasen een boodschap heeft die voor een ieder, ongeacht religieuze achtergrond van betekenis is, of we nou christenen, hindoes, of moslims zijn of geen geloof aanhangen. In het nieuwe testament wordt ons verteld dat Christus stierf voor onze zonden, en met Zijn opstanding creëerde Hij voor ons een toekomst. De boodschap daarvan is dat zelfs geconfronteerd met de dood de mens niet bij de pakken moet neerzitten, maar moet verdergaan. Ook na de dood van Jezus is er leven. Het paasverhaal is de ultieme metafoor voor een boodschap van hoop en bevrijding. Als surinaams volk hebben wij ongeacht onze religieuze-, ethnische of culturele verscheidenheid enkele gemeenschappelijk doelen. Namelijk ons land te verheffen tot een natie waar we in eenheid en harmonie naast elkaar kunnen leven en door samen te werken vrede voorspoed en geluk te brengen voor allen. De turbulente en tot droefheid stemmende gebeurtenissen in ons land maar ook elders in de wereld houden ons allen bezig. Helaas beseffen velen, vooral regeerders te weinig dat de vele bedreigingen van vrede en harmonie louter met dialoog kunnen worden opgelost, ook in ons geliefd Suriname. Het bestuur van De Nieuwe Leeuw wenst een ieder een vrolijk pasen toe.
Ir.Dharmvir Mungra
Voorzitter DNL

error: Kopiëren mag niet!