Aantal diabetici in Nickerie alarmerend

Volgens cijfers van het Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis Nickerie hebben in het jaar 2013, 319 gevallen van diabetici zich aangemeld bij de internist. Tot dit aantal behoren slechts de diabetici die door de RGD-arts zijn doorwezen naar de specialist. Hiernaast zijn er dan nog de risicogevallen en de gevallen waarbij men nog niet bewust is van de kans op de ziekte. Volgens de rayoncoördinator van RGD tevens arts, Premdew Lachman, zijn er momenteel bijkans 5000 diabetici onder de Nickerianen. Dit komt neer op ⅙ deel van de Nickeriaanse gemeenschap. Hij geeft aan dat het aantal diabetici jaarlijks drastisch toeneemt. Op de RGD-poliklinieken melden dagelijks diabetici aan. Per polikliniek melden volgens hem maandelijks 20-30 gevallen van diabetici aan. Deze groep omvat dan de diabetici en de risicogroep.
Frappant is dat de ziekte het meest voorkomt onder de Hindoestanen. Volgens Lachman heeft dit te maken met genetische factoren. Verder heeft het ook te maken met de leefstijl. Dit omvat beweging, voedingspatroon en stress vanwege de sociaaleconomische toestand. Daarnaast is de doorsnee Nickeriaan zich niet bewust van de oorzaken van de ziekte. Lachman geeft aan dat de regering veel meer geld moet besteden aan het voorkomen van deze ziekte, want de behandeling ervan kost meer. Allereerst begint de bewustwording bij de mens zelf. Ook de artsen zijn preventief bezig ten opzichte van hun patiënten, maar zij alleen kunnen ook niet veel doen. De beleidsmakers moeten ook aandacht besteden aan dit probleem. Er moet massaal campagne gevoerd worden.
RGD is momenteel in Nickerie bezig om de bewustwording over de ziekte op gang te brengen middels het geven van voorlichting op de scholen, want volgens Lachman moeten kinderen op jonge leeftijd al bewust gemaakt worden over diabetes mellitus. In Nickerie is het districtsbestuur gestart met het project ‘Nickerie in beweging’, waarbij burgers drie keren per week in de gelegenheid worden gesteld om te gaan bewegen rondom het Volksplein. Volgens Lachman is dit een goed begin, maar burgers die ver wonen van Nieuw Nickerie, kunnen niet altijd ernaartoe gaan. Dus dit project komt volgens hem ten voordele van de burgers in de directe omgeving van het Volksplein. Volgens Lachman moeten sportvelden in de andere ressorten ook opgeknapt en aantrekkelijk gemaakt worden, zodat de burgers van die ressorten ook kunnen bewegen.

error: Kopiëren mag niet!